Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

opinies

Gert-Jan Oplaat

'Geef boer de ruimte' - in het spoor van Wijffels
De mening van 2e Kamerlid Opmaat over de Nederlandse melkveehouderij, de conclusies van de commissie-Wijffels, de schaalvergroting in de melkveehouderij, de biologische melkveehouderij en het toelaten

Dick Stellingwerf: "Bescherm landbouw"

In het spoor van Wijffels
N.a.v. het rapport van de commissie-Wijffels geeft de landbouwspecialist van de ChristenUnie zijn mening over de toekomst van de Nederlandse veehouderij.

Veehouder draagt verantwoordelijkheid

PMOV-boeren bezorgd over effecten van biotechnologie op melk en vlees
De meningen van sprekers worden gehoord op een studiedag over de eventuele toepassing van biotechnologie in de Nederlandse landbouw

Harm Evert Waalkens: "Nieuwe opdracht"

In het spoor van Wijffels
De mening van dit 2e-Kamerlid en landbouwwoordvoerder van de PvdA naar aanleiding van het rapport van de commissie-Wijffels.

Presentatie of promotie?

'Een dochtergroep krijgt pas lovende kritiek wanneer die de cijfers van de stier overtreft'
N.a.v. kritische geluiden in de pers omtrent presentaties van dochtergroepen worden een aantal zegslieden om hun mening gevraagd betreffende het tonen van dochtergroepen

Biologie is grondwet

Pieter ter Veer - in het spoor van Wijffels
In deze 1e editie van "In het spoor van Wijffels" geeft Pieter ter Veer (2e-Kamerlid) zijn commentariërende gedachten weer over de situatie in de Nederlandse veehouderij

Voorstel Vlaams melkquotumbeleid

Melkveehouders aan het woord over de aankomende versoepeling van de quotummobiliteit in Vlaanderen
Volgens een nieuw voorstel kunnen Vlaamse bedrijven binnenkort misschien opnieuw vrij investeren in melkquotum. 5 Vlaamse veehouders werden naar hun mening hierover gevraagd

Tulipdochters in het veld

Ingezonden reacties over Tuliptelgen op een rij gezet - special Tulip
Een overzicht van ingezonden brieven, faxen en mailtjes van lezers met reacties over de prestaties van dochters van de stier Subliem Tulip op hun bedrijf

Kiezen tussen industrie en ambacht

Pieter Vereijken wil voedselproductie uit Nederland, Bram van der Vlugt vindt boeren onmisbaar
De Wageningse onderzoeker Piet Vereijken stelt dat de Nederlandse boer hier geen bestaansrecht zal houden.

Melkquotum, last of lust?

Veeteelt-onderzoek: ondanks hoge quotumkosten blijft investeren in melkquotum favoriet
Bespreking van de resultaten van een onderzoek onder 350 Nederlandse en 150 Vlaamse melkveehouders over het melkquotumsysteem en over eigen investeringsvoorkeuren.
right