Sitemenu

maandag 25 januari 2021
left
content-main

opfoktechnieken

Ouder afkalven kost geen geld

Kiezen tussen lage jongveekosten en meer melk in de eerste lactatie
Een kortere opfokperiode van het jongvee verlaagt doorgaans de kosten van de opfok.

Bewust omgaan met jongveeopfok

Jongveeopfok stopt niet na melkperiode, maar betekent 24 maanden lang optimale verzorging
Het ontbrak de melkveesector volgens Agrifirm aan een overzicht van kengetallen die iets vertellen over de resultaten van jongveeopfok.

Kalveropfok vraagt vooral discipline

Vleeskalverhouder Teus de Jong - 'Per keer niet meer melk voeren dan vijf procent van het lichaamsgewicht' - special kalveropfok
De vleeskalverhouders Wim en Teus de Jong uit Zeewolde weten vanwege hun historie hoe moeilijk kalveropfok is voor melkveehouders.

Automatisch drinken

Na geboorte snel vier liter biest bepaart arbeid bij Den Eelder - special Kalveropfok
De drinkautomaat neemt per saldo het meeste werk uit handen bij de kalveropfok van melkvee- en zuivelbedijf Den Eelder in Well. Preventief werken is echter ook belangrijk.

Intensieve kalveropfok

Albert van den Belt: "Haal kalveren uit negatieve energiebalans"
Melkpoeder verrijkt met lactoferrine maakt deel uit van het versnelde kalveropfokprogramma van Agrifirm. Volgens een manager van deze voerfabrikant is ook de inzet van luzerne belangrijk

Opfok geen vetpot

Onderzoek Gibo: jongveeopfokkers draaien gemiddeld met verlies
Het aantal jongveeopfokkers is sinds 2002 verdubbeld, maar een vetpot is het opfokken van jongvee niet, concludeert de Gibo-groep niet. Jongveeopfok kan alleen bestaan als neventak

"Zien hoe pink uitgroeit tot melkkoe"

Jan en Sigrid Bron combineren opfokbedrijf met ontvangsterbedrijf voor ET
Een bezoek aan een jongveeopfokbedrijf, waar de kalveren op een leeftijd van 10 dagen komen en de vaarzen pas na het kalven terugkeren naar het geboortebedrijf

Per jaar 20.000 kalveren

Joost Teunissen: "Als een goede hygiëne in de afkalfstal ontbreekt, merk ik dat aan het aantal zieke kalveren"
Een gps-systeem in de veewagen en het meten van eiwitgehalten in het bloed van de kalveren om veehouders te wijzen op het belang van voldoende biest.

Met meetstok en vingers de stal in

Feiten en cijfers over de jongveeopfok op de Waiboerhoeve tussen 16 en 20 maanden
Op 22 maanden kalven, dat is het doel van de jongveeopfok van de Waiboerhoeve. Veeteelt volgt het uitbesteden van de opfok en bekeek de hoogdrachtige vaarzen.

Opfokken in gemeenschap

José Ahedo: 'Bij groeiende melkveebedrijven is de toekomst gericht op gescheiden opfok'
Ruim vier jaar geleden ging Rancho Las Nieves in Spanje van start. Inmiddels huisvest het jongveeopfokbedrijf bijna 6000 stuks vee van 131 verschillende melkveebedrijven.
right