Sitemenu

vrijdag 23 april 2021
left
content-main

ontwikkelingslanden

Voedsel is een wapen

Gert Coppens: "Beter geen akkoord dan een akkoord dat geen rekening houdt met lokale landbouw"
Een lid van de 'Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw' (Wervel) beantwoord vragen t.a.v. een standpunt over de WTO en over voedselsoevereiniteit

Wie de monden gaat voeden

Elisabeth Gauffin: 'Voedselcrisis? Stop eerst de verspilling van voedsel'
Wie gaat de monden voeden als de wereldbevolking in 2050 met de helft is gegroeid? Elisabeth Gauffin is ervan overtuigd dat boeren een sleutelrol vervullen in het voedselvraagstuk.

"Als de kudde sterft, sterft het dorp"

Dierenartsen zonder grenzen redt veestapels en dus ook veestapels
Veehouders spelen een cruciale rol in Afrikaanse landen, waar voedselschaarste heerst.
right