Sitemenu

vrijdag 17 september 2021
left
content-main

onderzoeksinstituten

"Voorloperfunctie is niet altijd reëel"

Veehouderijonderzoek Animal Sciences Group volgens directeur Paul Vriesekoop weer financieel gezond
Door de reorganisatie bij de Animal Sciences Group van Wageningen UR stonden de ontwikkelingen afgelopen jaren op een laag pitje.
right