Sitemenu

donderdag 11 augustus 2022
left
content-main

onderzoek

Nieuws

De zuivelondernemingen Campina en Friesland Foods bespreken een mogelijke fusie. Besturen en directies hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend.
Campina en Friesland Foods overwegen fusie

Nieuws

De afgelopen twee maanden heeft GD in Deventer een opvallend groot aantal meldingen gekregen van een ontstoken hoornvlies bij pasgeboren kalveren.
Een pasgeboren kalf met blauwecornea-oedeem (foto: Inge Haverkamp)

Nieuws

De bestendigheid van veel snijmais neemt af naarmate het product langer in de kuil zit. Uit onderzoek van Provimi en Blgg blijkt dat na tien maanden opslag het aandeel zetmeel dat direct in de pens fermenteert verdubbelt.

Nieuws

Het vervoersverbod voor runderen en varkens wordt naar verwachting vrijdag 10 augustus om 12.00 opgeheven.

Nieuws

Het fokken op koeien die gezondere melk produceren is een stapje dichterbij gekomen.
Verschillen in vetzuurpatronen in melk bepaald door de koe

Nieuws

Klebsiella wordt steeds vaker aangetoond als oorzaak van klinische mastitis.

Nieuws

Het aandeel Nederlandse melkveehouders dat melkt met een robot is gestegen tot zes procent in 2007.

Nieuws

Bij holsteins is een nieuwe, mogelijk erfelijke, afwijking geconstateerd. GD in Deventer baseert deze conclusie op drie doodgeboren en afwijkende kalveren.
Een kalf geboren met het brachyspinasyndroom

Nieuws

Grasland bemest met vergiste drijfmest geeft vijftien procent meer opbrengst bij de eerste keer maaien dan grasland bemest met onvergiste mest.

Nieuws

In Vlaanderen is het demonstratieproject'Bewust beperkt beweiden - beter voor koe en boer' gestart.
Vlaams weidegangproject gestart
right