Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

onderzoek

Nieuws

Eurocommissaris Neelie Kroes van mededingingszaken gaat een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de voorgenomen fusie tussen Campina en Friesland Foods.
Kroes stelde bezorgd te zijn over de markt voor verse zuivelproducten

Nieuws

De fusie tussen de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en de Animal Science Groep (ASG) gaat niet door.

Nieuws

Het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR start een onderzoek naar de verschillende typen van de bacterie die Q-koorts veroorzaakt.

Nieuws

De Belgische consument geeft steeds meer geld uit aan melkproducten, maar koopt minder melk.
Doorsnee Belg drinkt 54,8 liter melk

Nieuws

Het omega 3-gehalte in gras varieert sterk. Het gehalte verschilt van 10 tot 28 gram per kilogram drogestof.

Nieuws

Vangen melkveehouders in Noord-Nederland de toegenomen arbeidsdruk door schaalvergroting op met inzet van extra personeel, in het zuiden van het land is automatisering daarvoor het aangewezen middel.

Nieuws

Fokken op uiergezondheid kan betrouwbaarder. Door de celgetalgegevens dieper te analyseren ontstaat een index met 85 procent betrouwbaarheid

Nieuws

Het is mogelijk om de melkkoeltank zonder chloor te reinigen. Dat blijkt uit onderzoek van de Animal Sciences Group (ASG). Voorwaarde is wel dat er wekelijks gereinigd wordt met zuur. ASG onderzocht drie alternatieve manieren van reinigen en vergeleek die met de standaard werkwijze.

Nieuws

Het gebruik van vloeibare kunstmest op grasland resulteert in twintig procent hogere drogestofopbrengsten.
Spaakwiel bemester zorgt voor betere stikstofbenutting

Nieuws

In de Verenigde Staten krijgen gekloonde dieren een speciaal registratienummer zodat veehandelaren en melk- en vleesverwerkers deze dieren kunnen traceren.
Van Dyk-K Integrity Paradise 2, voorbeeld van succesvolle kloon
right