Sitemenu

donderdag 11 augustus 2022
left
content-main

onderzoek

Opname in gedrang

Wilco van Cooten: "Na eerste snede valt klaver tegen" - special Klaver
Een veehouder liet op zijn bedrijf een onderzoek in de vorm van een klaverproject uitvoeren. Hij wilde weten wat stikstof in klaver doet en wat klaver zonder stikstof doet.

Eén op drie besmet

Vaarzenmastitis minder frequent bij afkalven in de herfst
Eén derde van de Vlaamse vaarzen blijkt de eerste 2 weken na kalven met een verhoogd celgetal te kampen.

Van serum tot MKZ

Gedegen boek legt een eeuw diergeneeskundig onderzoek bloot
Weergave van de inhoud van het gedenkboek 'Strenge wetenschappelijkheid en practische zin : een eeuw Nederlands centraal veterinair instituut' over de geschiedenis van dit instituut en zijn invloedrij

Nieuws

Onderzoek naar relatie melk en reuma

29-11-2012  · 3 reacties

Het drinken van koemelk kan te maken hebben met het ontstaan van reuma, vermoedt een onderzoeker.

Onderzoek moet uitwijzen of melk een rol speelt bij het ontstaan van reuma

Nieuws

De snelheid waarmee het Schmallenbergvirus zich in 2011 in de West-Europese veestapel verspreidde, heeft te maken met het hoge percentage besmette knutten.

Hoog aandeel besmette knutten zorgde voor snelle verspreiding Schmallenbergvirus (foto GD)

Sectiezaal onder de loep

Klaas Peperkamp: "De sectiezaal heeft een signaalfunctie voor de praktijk"
De veterinair patholoog Peperkamp bij de GD in Deventer toont de sectiezaal, waar kadavers binnenkomen om onderzocht te worden door 1 van de 6 pathologen om de ziekte- of doodsoorzaak te achterhalen

Nieuws

Vier internationale fokkerijorganisaties uit Nederland slaan samen met Wageningen UR de handen ineen. Ze gaan samenwerken op het gebied van fokkerijonderzoek.

De partners in Breed4Food ondertekenden op 3 september een intentie tot samenwerking

Nieuws

De besmettingsgraad van neospora onder de Nederlandse melkveestapel is de laatste jaren niet gedaald.

De overdracht van koe op kalf is de belangrijkste verspreidingsroute van neospora

Nieuws

Vanwege de toenemende vraag naar diervoedingsonderzoek bouwt onderzoeksinstituut Schothorst Feed Research nieuwe proeffaciliteiten in Lelystad.

Individuele voeropname van 120 koeien dagelijks te meten in nieuwe ligboxenstal

Nieuws

Op initiatief van zeven toonaangevende maiszaadbedrijven is er in april een nieuw maisrassenonderzoek in Nederland van start gegaan. In het onderzoek worden internationale maisrassen getest op hun geschiktheid voor de Nederlandse melkveehouderij.

Het nieuwe rassenonderzoek richt zich op buitenlandse rassen
right