Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

onderzoek

Eigenprestatietoets en selektie op vleesproduktie bij zwartbonten

Een overzicht van de Terwispelproef. Hierbij werd het verband onderzocht tussen eigenprestatietoest van stieren en het nakomelingenonderzoek op kalfsvleesproduktie.

DHZ- melkprogesterontest: extra hulpmiddel bij de tochtigheidswaarneming

In afwachting van de in ontwikkeling zijnde eenvoudige een-staps-tests is een snelle doe-het-zelf melkprogesterontest op de markt verschenen

Melkprogesterontest

Nieuwe mogelijkheid bij de vruchtbaarheidskontrole
De melkprogesterontest maakt het in de praktijk mogelijk om profijt te trekken uit de hormonenhuishouding van de melkkoe.

Lekker in het vel

Weerstand van koeien af te lezen aan uiterlijk
In een oriënterend onderzoek op 6 biologische bedrijven is naar verschillende hoedanigheden van de koe gekeken die een indicator kunnen zijn voor weerstand en gezondheid van het dier

Melken van licht

Belang van goed lichtregime op productie 'onderbelicht'
Gewezen wordt op de invloed van licht bij koeien en op de plannen van het Praktijkonderzoek Veehouderij om onderzoek in deze richting te gaan uitvoeren

Optimaal inseminatiemoment

Hoger bevruchtingspercentage en betere embryokwaliteit bij vroeg inseminatietijdstip
Om een koe drachtig te krijgen moet inseminatie op het juiste moment plaatsvinden.

Nieuws

Voor het welzijn van de koe in de stal zijn factoren als type stal, stalinrichting, afstelling van boxen en de veehouder belangrijker dan het type strooisel.

Koeien in potstallen zijn smeriger dan in ligboxenstallen, constateert Wageningen Universiteit

Nieuws

De ontdekkingen van onderzoekers van de Universiteit van Glasgow maken de weg vrij voor nieuwe vaccins en nieuwe behandelmethoden om het Scmallenbergvirus aan te pakken.

Onderzoek maakt weg vrij voor ontwikkeling van vaccin tegen Schmallenberg

Mais én mest in rijen

Rijenbemesting drijfmest teelttechnisch en bedrijfseconomisch interessant - special Mais
In een onderzoeksproject bij Antwerpen werden 4 methoden van mesttoediening nagegaan: een vroege voorjaarstoediening van dierlijke mest, mesttoediening vlak voor het ploegen, een gift van dierlijke me

Netwerken

Wageningen UR start met veehouders nieuw onderzoek
Aandacht voor het nieuwe Wageningen UR onderzoeksprogramma 'Netwerken in de veehouderij', waarin veehouders eigen ervaringen, betreffende het verder verduurzamen van hun bedrijf, zelf doorgeven aan co
right