Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

ondernemingen

Saldoberekeningen van het laten afkalven van Piemontesevaarzen

Berekening van een drietal mogelijkheden, namelijk: na het afkalven en de biestperiode worden moeder en kalf verkocht, het kalf wordt na de biestperiode verkocht en de Piemontesevaars wordt afgemest i

Grip - produkten [Gekombineerd Rundveehouderij Informatie Pakket] helpen boer bij management van zijn melkveebedrijf

Eind vorig jaar werden 3 nieuwe produkten geintroduceerd onder de Grip-naam: het kwotumplan, vervanging (inseminatiewaarde en gebruikswaarde) en vruchtbaarhei als hulpmiddel bij het bedrijfsmanagement

Boer moet ondernemen

Rabo-adviseur Giesen: 'investeren past in strategie kostprijsverlaging'
De Rabo-adviseur geet zijn mening over het veranderde inkomensklimaat in de melkveehouderij.

Nieuwe tijden, nieuwe risico's

Zijn veehouders klaar voor de toekomst?
Een analyse wordt gemaakt van bedrijfs- en financiele risico's, waarbij aangegeven wordt hoe men met deze risico's kan omgaan

Overname begint bij hoog saldo

Ook grote melkveebedrijven met flinke financiering zijn over te nemen
Een accountant beoordeelt de huidige omstandigheden om een melkveebedrijf over te nemen. Tevens geeft een 24-jarige bedrijfsopvolger zijn mening

Nieuws

De Europese Commissie stelt de beslissing over de voorgenomen fusie tussen de zuivelfabrikanten Campina en Friesland Foods met nog eens drie weken uit.

Nieuws

 

De twee grootste Nederlandse zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina presteren wat betreft de uitbetaalde melkprijzen bovengemiddeld in vergelijking met dertien andere grote zuivelondernemingen in Europa.

 

Nieuws

Een aantal Nederlandse organisaties zet gezamenlijk een programa op dat waarborgt dat soja voor diervoeder niet afkomstig is uit recent illegaal ontboste gebieden in Zuid-Amerika.
Geen soja uit recent ontboste gebieden
right