Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

oestrus

Tochtigheidscyclussen van hoogproduktieve melkkoeien en hun progesteronprofielen

Op 14 hoogproduktieve melkveevedrijven in Noord-Brabant en Limburg is een onderzoek gedaan naar de vruchtbaarheidsstatus van de hoogproduktieve melkkoe

Vruchtbaarheid van individuele koe beoordelen via cervixslijmonderzoek

Een aantal mogelijkheden voor tochtigheidswaarneming wordt aangegeven ter beoordeling van de vruchtbaarheid van de koe

Produktie en vruchtbaarheid

Onderzoek geeft aan: eicellen gevoelig voor energie
Dit artikel vraagt aandacht voor de rol die voeding en energiebalans spelen bij de vruchtbaarheid van hoogproduktieve koeien

Sturen aan tussenkalftijd

Hogeproductiebedrijven starten later in lactatie met insemineren om kans op succes te vergroten
De tussenkalftijd op Nederlandse melkveebedrijven neemt toe. Naar aanleiding hiervan werden de onderliggende kenmerken van circa 17.500 bedrijven geanalyseerd

Bronstdetectie

Philip Verstrynge: "Administratie kan nog beter" - special Koegezondheid
Een Belgische KI-dierenarts geeft aan in hoeverre veehouders alert zijn op de problematiek van het uitblijven van de bronst. In de kantlijn wordt op de bevruchtingstest geattendeerd

Brulse koeien

Vaak en onregelmatig tochtig door cysten op eierstokken - uit de dierenartsenpraktijk
De dierenarts constateerde zogenaamde cysteuze ovariafollikels bij een koe in zijn praktijk, die de oorzaak waren van het herhaaldelijk en onregelmatig terugkomen van de koe.
right