Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

noord-brabant

Belgische spierbundels

Fokken is geen gokken bij gebroeders Van Heeswijk uit Erp
Reportage van een melkveebedrijf, waar men het sinds 1984 niet meer interessant vond om jongvee op te fokken en waar men toen koos voor de vleesveetak met Belgische Witblauwen

Jopie als pronkstuk

Van Abeelens meer fokkers verbeterd roodbont dan vleesveehouders
Op dit vleesveebedrijf heeft men zich toegelegd op de fokkerij. Sinds 25 jaar werkt men hier met verbeterde roodbonten

Melchior: nooit gedacht

Celsiuszoon geeft bijna uitgestorven Annfamilie nieuw perspectief
Aandacht voor de goede eigenschappen van Celsiuszoon Melchior

Hoogtemaat boven bespiering

Piemonteses van Cees van de Nostrum scoren hoog in de keuringsring
Een hobbyfokker is van de verdringingskruising overgestapt op de zuivere Piemontese fokkerij. Zijn beste koe behaalde afgelopen winter als eerste uit deze stal het predikaat excellent met 91 punten

Cijferaars uit noodzaak

Belgische emigranten breiden op tijd uit tot negen ton melk
Reportage van een bedrijf met melkvee en vleesvarkens, dat na verhuizing vanuit Noord-Brabant in Belgie is opgestart

"Sleutel is hoge ruwvoeropname"

Brabantse TMR-gebruiker Habraken tevreden met een productiegroep [special:] Gemengd voeren
De positieve ervaringen op een melkveebedrijf, waar men sinds 4 jaar een compleet gemengd rantsoen voert

Dora's en Liza's niet te kloppen

Drie generaties Goossens wisten hun koeien kampioenswaardig te houden - fokstallen
In een terugblik wordt een portret geschetst van de beste Nederlandse roodbontfokkers in hun hoogtijdagen: de Brabanders Huub, Piet en Stef Goossens

"Managen leer je in de praktijk"

Afstand tot ouderlijk bedrijf belangrijk bij emigratie van Willem Geene naar Duitsland
De melkveetak van het bedrijf van de familie Geene uit Landhorst maakte een herstart in Duitsland. Echter wel met een 10 keer zo groot melkquotum

Op naar een volle stal

Tonnie Smets: "Hoe intensiever je bedrijf, hoe beter dat is voor Minas" - bedrijfsgrootte 50-65 koeien [: kerst special]: Veehouders van formaat
Groeien binnen de bestaande capaciteit, dat is het hoofddoel van een ondernemers-echtpaar met een veestapel van 60 koeien
right