Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

noord-brabant

Patron en Trinity

Zonen Brabant NB Paula blijken uitmuntende uierverervers te zijn
Aandacht voor de kwaliteiten van het voor- en nageslacht van de kwaliteitskoe Brabant Ned Boy Paula

Fokkerij verdubbelt opbrengst

Jaren van investeren, contacten leggen en vertrouwen kweken vormen basis
Een melkveebedrijf in Raamsdonkveer zorgt de laatste jaren voor een gestaag groeiende afzet van stieren en embryo's naar binnen- en buitenland.

Nieuw leven voor gemengd bedrijf

Minderhoudhoeve onderzoekt eigentijdse combinatie akkerbouw en veeteelt
Op de jonge zeeklei van de Minderhoudhoeve in Swifterbant wil men laten zien dat met een gemengd bedrijf een milieuvriendelijke bedrijfsvoering wel mogelijk is

"Alleen de melkcheque telt"

Nederlandse roodbontfokker Van Vlerken gaat in Canada met zwartbonten voor groei
Reportage van een melkveebedrijf in Canada na emigratie vanuit Noord-Brabant

Koeien en stieren als aandelen

Fokkerij voert boventoon op Groenhildebedrijf van Frans en Corrie Smits
Reportage van een Brabantse melkveehouderij, waar de fokkerij een belangrijke plaats inneemt

Beregenen Op Maat

Besparing van 15 procent grondwater blijkt mogelijk
Toelichting op een besparingsinitiatief op grondwatergebruik voor veebedrijven

Brandrode MRIJ-rund

Onverbeterd roodbont
De redding van een restpopulatie kastanjebruin MRIJ-vee met de kenmerken van voor de 2e Wereldoorlog

Saldo staat centraal

Kostprijs belangrijker dan topproductie bij broers Van Stipdonk
In deze bedrijfsreportage uit Noord-Brabant let men voor een goed saldo op een lage dierenartsrekening, lage voerkosten en een hoge post omzet en aanwas

Friesland in 1949 in beeld

"Goosens, je was de kampioensfokker van onze jubileumtentoonstelling" - showvertoon
Herinneringen aan de tentoonstellingen in Den Bosch en Leeuwarden

Exterieur met een vleugje Inet

Jong maaien staat aan de basis van hoge melkproductie bij Simons in Udenhout
Op dit bedrijf van een exterieurfokker is ook plaats voor tweesporenbeleid: index en interieur, melken en fokken, zwart en rood
right