Sitemenu

zaterdag 29 januari 2022
left
content-main

noord-brabant

Beregenen op Maat

Beheersing van vocht en financien
Het economische voordeel van dit waterbesparingsproject, uitgevoerd in Noord-Brabant en Limburg

Oog van de meester

Jan en Liesbeth Hermanussen: 'Ook stieren moeten doorgroeien in fokwaarden'
Een gesprek met het echtpaar dat de eretitel "Roodbontfokkers van het jaar 2001" kreeg toegekend

Gemakkelijk en goedkoop

Wil en Mariëtte Meulenbroeks: 'Gemiste kans als we zwartbontpopulatie binnen roodbont niet gebruiken'
Op dit bedrijf worden naast de 90 fokzeugen en 540 vleesvarkens nog 50 roodbont melkvee gehouden, waarvoor de bedrijfsfilosofie is dat niet het melkproductieniveau bepalend is, maar de kosten per lite

Ventilatie

René de Klein: "Warmte houd je moeilijk uit de stal" / Zomerhitte weren - Arno van Velzen: "Geïsoleerde dakpanelen nauwelijks duurder" - serie Stalbouw
Bij het volgen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families komen hier de keuzes voor de ventilatie ter sprake

Snelle start in Duitsland

Roel van den Hengel: "Het bedrijf was gelukkig niet compleet failliet bij aankoop"
Als jonge ondernemer startte Roel van den Hengel uit Oss in 2005 een bedrijf in het Oost-Duitse Calbitz.

Nieuwe mestwetgeving straft milieu-efficiënte bedrijven

Forum
In een ingezonden brief legt een Brabantse melkveehouder de situatie op zijn bedrijf uit en geeft de achteruitgang door het nieuwe mestbeleid aan

Aloys Hoex: "Aandacht en zorg voor het levende wezen"

Een dierenverzorger bij KI Zuid in Veldhoven aan 't woord over zijn bezigheden op een werkdag en in 't bijzonder omtrent de zorg voor het ziektevrij houden van de opfokstiertjes en -vaarzen

Laatrijpe Mina's van Wiel en Corrie Peeters toonaangevend in Red-Holsteinfokkerij

Schets van het fokkerijbeleid op een Brabants bedrijf, waar vandaan de Mina's uit de oude MRIJ-lijn een invloedrijke rol hebben gespeeld in de jonge Red-Holsteingeschiedenis van Nederland

Ekonomie bepaalt fokdoel

Toon van Hoof: "Roodbonte moet zich ekonomisch bewijzen"
Een Brabantse melkveehouder aan 't woord over zijn bedrijfsvisie met roodbont als hoofdzaak, maar waarin ook het gebruik van zwartbont fokmateriaal past

Van Vlerken: "Verbeterd roodbont eerste tak"

Een bedrijfsreportage uit Noord-Brabant, waarbij van de 55 verbeterd roodbonten (naast 500 vleesvarkens) er 15 het quotum van 60.000 kg volmelken
right