Sitemenu

zondag 22 mei 2022
left
content-main

noord-brabant

Veertigers Kees en Tiny Beekmans

De sociale melkrobot - 'We kunnen nooit meer aan een robot hebben dan nu met opgroeiende kinderen' [: special]: Melken is van alle tijden
Een echtpaar (39 en 41 jaar) geeft aan welke betekenis de melkrobot op het bedrijf voor het gezinsleven heeft

Van graan tot brok

Kwaliteitscontrole belangrijke factor in productie krachtvoer - de weg van... rundveebrok
In een beeldverslag wordt in een rundveevoerfabriek de weg van graan naar voederbrok gevolgd

Diena's breken door

Bell Rexdochter Diena 63 eerste gecontracteerde koe in Southlandstal
De familiegeschiedenis van de Diena-koefamilie

Elke dag is gelijk

Topmelker Harrie van Creij: "Hoge productie is voor ons economisch voordelig"
Voor het eerst prijkt de familie Van Creij op de 1e plaats in het Nederlandse topmelkersklassement. Men wijt het aan een vast ritme en oog voor detail als basis voor dit succes

Doolhof December breekt door

Jos en Odie Zijlmans scoren voor het eerst met gelukstreffer uit hun Mariefamilie
Diverse koeien uit de Marie-koefamilie wisten door de jaren heen KI-belangstelling op te wekken. Nooit eerder leverden de talrijke contracten en ET-sessies een fokstier op.

Managen van Inet-koeien

Peter de Wit: "Of koeien goed presteren ligt aan de totale bedrijfsvoering"
8 ton melkquotum op een oppervlakte van 34 ha. Een Brabantse veehouder vertelt over zijn 80 melkkoeien die gemiddeld ruim 10.000 kg melk produceren onder intensieve omstandigheden.

Snel melken

René de Klein: "Ruimte voor de koe verkort melktijd" / Eenmansput - Arno van Velzen: "Uier sneller en gelijkmatig leegmelken" serie Stalbouw
Deze laatste aflevering van de stalbouwserie besteedt aandacht aan de gekozen melkput: beide melkveehouders hebben een zij-aan-zij melkput gekozen

Stalinterieur

Rene de Klein: "Meerprijs vastzetvoerhek snel terugverdiend" / Variërend zandbed - Arno van Velzen: "Boxafstand van 115 cm compromis" - serie Stalbouw
Bij het volgen van de stalbouwprojecten van 2 Brabantse families worden hier in 2 artikelen de ervaringen bij het plaatsen van de boxafscheiding en de keuze van de boxbedekking weergegeven

Eigenzinnig roodbontbeleid

Land van Cuijk boekte succes aan de hand van progressieve leiders - serie KI-stations: Land van Cuijk Beers
De geschiedenis van de lang zelfstandig gebleven coöperatieve KI-vereniging Land van Cuijk

Pionier in maïs

Bernard Buis: "Het voeren van maïs gaf een opleving van de productie" [: kerstspecial]: Een lange adem... in maïsteelt
Over de belangrijke plaats die mais in teelt en voeding sinds 1972 op een Brabants melkveebedrijf inneemt.
right