Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

neospora

Neospora en bvd grootste boosdoeners bij verwerpen

Koeien moeten het laatste trimester van de dracht gepamperd worden
Sinds 2009 is in België het arbortusprotocol van kracht om verwerpingen te monitoren. Brucellose was lange tijd de voornaamste oorzaak van verwerpingen.

Nog geen afname van neospora

Thomas Dijkstra: 'Zonder tussenkomst van de hond zou neospora langzaam uitdoven'
Na een nieuwe ronde tankmelkonderzoek is de neosporabalans op te maken. Tachtig procent van de Nederlandse bedrijven heeft één of meer besmette koeien.

Kosten van Neospora

Voortijdige afvoer vormt grootste schadepost van Neospora
Resultaten van een eerste onderzoek naar de bedrijfseconomische schade ten gevolge van Neospora op Nederlandse melkveebedrijven

Abortusstorm

Neospora grootste oorzaak van verwerpen - uit de dierenartspraktijk
Beschrijving van een praktijkgeval, waarbij in korte tijd een melkveebedrijf met veel verwerpingen te maken kreeg

Via tankmelk 20 procent positief

Westen van Nederland opvallend meer besmet met neosporaparasiet
Het tankmelkonderzoek van de Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren biedt sinds kort een eenvoudige mogelijkheid voor melkveebedrijven om op Neospora te sceenen.

Verspreiding van Neospora

Nageboorte etende hond speelt hoofdrol in horizontale besmetting
Neospora caninum is de grootste bekende abortusveroorzaker bij rundvee. Voor horizontale besmetting werd steeds vaker richting de boerderijhond gewezen.

Volledige preventie loont

Piet Dolman: "Wanneer hier een koe het erf verlaat, komt ze niet meer terug"
Na een BVD-besmetting en een ernstige Neospora-besmetting (60 procent van de veestapel) heeft men op een melkveebedrijf de ziektevrije status bereikt en hanteert men de stelregel van volledige prevent

Nieuws

Neospora caninum blijkt in Vlaanderen met vijftien procent de vaakst voorkomende oorzaak van abortus bij runderen.

Een abces dat openbreekt kan een gevaar vormen voor drachtige dieren

Nieuws

De besmettingsgraad van neospora onder de Nederlandse melkveestapel is de laatste jaren niet gedaald.

De overdracht van koe op kalf is de belangrijkste verspreidingsroute van neospora

Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen deelt mee dat de noodzakelijke wetgeving klaar is om binnen enkele maanden neospora op te nemen in de lijst van koopvernietigende gebreken.

Honden spelen een grote rol in de besmetting van neospora
right