Sitemenu

dinsdag 4 augustus 2020
left
content-main

nederland

Impuls van de Pietjes

Stiermoeder Grietje 80 levert eiwitrijke O Manbroers - Nederland en Vlaanderen zwartbont - Interbull
Een half jaar wachten op nieuwe fokwaarden zorgt voor veel nieuws. Voorspelbaar is de dominantie van O Man, welkom is de bloedverversing van diverse Talentzonen bij roodbont

Nieuw roodbonttalent

Invloed Massia 9 stijgt verder met nieuwkomers Ideal, Lambiek en Harmony - Nederland en Vlaanderen roodbont [: Interbull]
Overzichten van de NVO/FLA-fokwaarden januari 2010 van in Nederland en Vlaanderen geteste roodbontstieren

Er is reden om zeldzame runderrassen met zorg te omringen

Er wordt aandacht geschonken aan de zeldzame rundveerassen in ons land en als zodanig worden genoemd: Lakenvelders, Witrikken en Baggerbonten.

I.B.R. in melkveestallen

De huidige stand van zaken in de praktijk
Uit een onderzoek gedurende 3 jaar op 22 bedrijven met een eigen jongveeopfok naar het voorkomen van het bovine herpesvirus type 1 dat het bovine rhinotracheitis veroorzaakt bleken de ziekteverschijns

Nieuwe Nederlandse produktierekord kwam weer van Koeponbedrijf

Reportage van een Leusdens melkveebedrijf met prima resultaten, waar al heel vroeg begonnen is met de koeien te laten insemineren met sperma van Canadese stieren

Blonde d' Aquitaine wint snel aan populariteit in Nederland

Sinds de invoering van de melkcontingentering startten veel veehouders met een tweede tak waarbij dit vleesras zeer gewild is.

Verbeterde roodbonten enige vleesras van Nederlandse origine

Door de oprichting van een stamboek (1988) en daarmee een betere registratie, moet in de toekomst een eigen Nederlands vleesras ontstaan dat kan concurreren met de populaire buitenlandse rassen

Piemontese massaal voor kruising benut, maar nog bescheiden als zuiver ras

Uit rassenvergelijkingscijfers blijkt opnieuw dat Piemontese wat slachteigenschappen betreft de concurrentie met alle andere rassen aankan.

Nederlandse k.i. in '87-'88: kwaliteitsverbetering gaf ruimte voor betere benutting

Een bevestiging van een al eerder bespeurde tendens, namelijk dat de daling van het aantal eerste inseminaties zeer beperkt is gebleven, tot 2,9%.

Voorstel om te komen tot omrekening van Israelische [fok-]cijfers

De eerste zoons van fokstieren uit Israel zijn reeds in opfok bij Nederlandse k.i.-verenigingen, nog voordat een omrekening van de fokcijfers is te realiseren.
right