Sitemenu

dinsdag 19 oktober 2021
left
content-main

natuurbescherming

Productie en plezier

Goede registratie houdt bedrijfsvoering van Tjerk Hof uit Oldeberkoop scherp
Na produktiestijging volgde op een Fries melkveebedrijf een saldodaling. Na de nodige veranderingen en een nauwkeurige registatie van de bedrijfsgegevens verbeterden de resultaten weer.

Beenwerk bovenaan in fokdoel

Enorme afkalfpiek in nazomer en betrouwbare stieren bij maatschap Bremer
In deze bedrijfsreportage uit de Flevopolder is het beenwerk van het melkvee belangrijk. 40 ha van het grasland valt onder beheerslandbouw

Beheer natuurland

Vergoeding nodig voor rundveehouderij in natuurgebied
Berekening van de vergoeding per ha natuurland die veehouders nodig hebben om de beheerskosten voor natuurgrasland met vee te dekken

Natuurbeheer schreeuwt om geld

Overheid zou naast aankopen van grond ook meer aan beheer moeten besteden - special: Natuur en vleesvee
2 artikelen illustreren de frustaties die er leven tussen natuurbeschermende instanties en vleesveehouders met agrarisch natuurbeheer

Oerrund van nature sober

Hans Berens vangt 6 euro per kilo geslacht gewicht voor Schotse Hooglanders
In tegenstelling tot veel collega's houdt boer Berens zijn 120 Schotse Hooglanders (waarvan 60 moederdieren) vooral voor het vlees, en niet alleen voor recreatieve doeleinden

Multifunctioneel

Jan Duijndan: "Duurzame financiering is essentieel" - 75 jaar 1929 2004 Aver Heino
Eén van de 3 genomineerde melkveehouders met een biologische bedrijfsvoering (130 koeien voor 700.000 kg melkquotum) voor de onderscheiding van Melker van Morgen Award geeft zijn werkwijze aan, die oo

Van wie is de horizon?

Per dag verdwijnt tien hectare open ruimte in Vlaanderen?
De mening van Frans Vera, landschapsecoloog Staatsbosbeheer aan Wageningen UR, en Johan Malcorps, voorzitter van de Antwerpse delegatie van de politieke partij Groen!, over de oprukkende stad in het l

Euro's voor vogels

Weidevogels leveren bijdrage aan rendement Nij Bosma Zathe
De bedrijfsleider van Nij Bosma Zathe geeft aan dat weidevogelbeheer een belangrijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer vormt en dat de subsidie hiervoor een substantieel deel van het inkomen uit
right