Sitemenu

woensdag 27 januari 2021
left
content-main

nakomelingenonderzoek

Basisaanpassing

3 artikelen met de titels: Produktiekenmerken; Exterieur; Gebruikskenmerken. Hierin komen de achtergronden omtrent verschuivingen en aanpassingen in de fokwaarden aan de orde

Agatha's verspreiden talentvolle genen onder zwart en rood

De Agathafamilie van de Woudhoeve in Oostblokker bewijst haar genetische aanleg op verschillende fronten. Al geruime tijd staan de nazaten van Agatha 84 in de belangstelling van vele KI-verenigingen

Invloedrijke stammoeders

KI-interesse en ET aan basis voor grote kinderschare stammoeders
Embryotransplantatie is een belangrijk instrument om de kinderschare van een goede fokkoe te vergroten. Maar de vraag is welke koe het grootste aantal nakomelingen in Nederland heeft.
right