Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

najk

Nieuws

Volgens het NAJK moeten jonge boeren nieuwe en andere financieringsvormen zoeken om bedrijfsovername ook in de toekomst mogelijk te maken.

Door de toenemende grootte van bedrijven wordt bedrijfsovername ingewikkelder

Nieuws

NAJK: steun aan jonge boeren noodzaak

26-04-2012  · 2 reacties

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) roept staatssecretaris Bleker op om in Europa stevig in te zetten op steun aan jonge boeren.

Het percentage jonge boeren en tuinders in Nederland is minder dan vijf procent

Nieuws

Gerben Oordt is dit jaar Nederlands kampioen veebeoordelen geworden. In Amersfoort won de inwoner van Dronten met een nipt verschil van Nick Pinkert uit Markelo.

De winnaars van het NK veebeoordelen 2011, met v.l.n.r. (staand) Gerben Oordt, Nick Pinkert en (zittend) Florus Pellikaan en Henry Kamphuis

Nieuws

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vermindert de steunregeling voor jonge boeren fors. Het maximale bedrag dat jonge landbouwers als steun kunnen krijgen, is 25.000 euro.

Het ministerie van EL&I trekt niet meer dan 8 miljoen uit voor steun aan jonge boeren

Nieuws

De beperkte mogelijkheid om grond te kopen en leningen af te sluiten vormen de belangrijkste struikelblokken bij bedrijfsovername.

De kansen om grond aan te kopen zijn te beperkt voor jonge boeren, vindt het NAJK
right