Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

mortaliteit

Aandacht voor doodgeboorte

één op zeven kalveren van holsteinvaarzen sterft tijdens of binnen 24 uur na de geboorte
Het percentage sterfte van kalveren tijdens of kort na de geboorte neemt langzaam toe. Bij de melkkoeien blijft het aantal vrijwel stabiel op vijf procent.

Werken aan fokwaarde doodgeboorte

Stier heeft invloed op percentage kalveren dat levenloos ter wereld komt
Onderzocht werd hoe vaak een doodgeboorte bij Nederlandse koeien voorkomt en welke factoren hierop van invloed zijn. De ene stier bleek meer dode kalveren te geven dan de andere.

Twintigduizend koeien dood

Bij watersnoodramp van 1 februari 1953 verdronk één derde van de rundveestapel
Tijdens de watersnood van 1953 verdronken veel dieren, waaronder 20.000 koeien. Aandacht voor deze kant van de grote watervloed bij de 50-jarige herdenking
right