Sitemenu

zaterdag 29 januari 2022
left
content-main

mond- en klauwzeer

Bloedend roodbont hart

Eeuw roodbontfokkerij in Oost-Veluwe geofferd in MKZ-crisis
Een historisch overzicht van het roodbonte erfgoed dat na de MKZ-crisis een zwarte vlek op de Nederlandse kaart zal achterlaten

"Dieren zijn geen bakstenen"

Melkveehouderij moet volgens Dirk Boon eigen koers varen in dierwelzijn
Een gesprek met de hoogleraar prof. mr. Dirk Boon, waarin hij z'n mening t.a.v. mond- en klauwzeer formuleert over de rechten van het dier en het dierenwelzijn binnen de melkveehouderij

'Schaap verspreidt, koe verklikt'

Veterinair manager CR Delta Henk Wentink van dag tot dag over MKZ
Een MKZ-geval in Friesland op 11 april zorgt ervoor dat de stierenstal van Holland Genetics in Giekerk in het toezichtsgebied valt.

Wei naar de koe

Oplossingen om het door MKZ verstoorde weideseizoen alsnog in goede banen te leiden
Het ziet ernaar uit dat veel bedrijven de koeien voorlopig op stal houden en dat de eerste snede volledig gemaaid wordt. Een aangepaste bemesting en voeding zijn dan nodig.

'Kans op preventief enten 20 procent'

Europarlementariër Albert Jan Maat pleit voor gelijke aanpak MKZ-crisis in alle lidstaten
Een interview met deze Europarlementariër en voormalig LTO-belangenbehartiger over het non-vaccinatiebeleid betreffende MKZ

Europa evalueert MKZ-strategie

Staat Nederland voor een kansloze missie op komend MKZ-congres in Brussel?
Op 12 en 13 december organiseert de Europese Commissie een MKZ-congres in Brussel.

Economie boven ethiek?

Nationaal en internationaal MKZ-beleid geëvalueerd
In een evaluatie geven Frits Pluimers (Veterinary Office LNV), Ria Beckers (voorzitter Platform Biologica), André Bianchi (ID Lelystad), Peter Vingerling (Vereniging Dierenbescherming) en Ruud Huirne

"Halvering vaarzenexport"

BSE heeft volgens Nammen Schaap meer gevolgen voor export dan MKZ
De directeur van een vee-exportbedrijf geeft commentaar op de aangepaste regelgeving na de MKZ-crisis

Hogere productie na MKZ

Zwartbont krijgt meerderheid in 'driehoek' tussen Deventer, Apeldoorn en Zwolle
Bijna een jaar na de MKZ-uitbraak in Nederland maakt men de balans op: wat is er gebeurd met de geruimde bedrijven, zijn ze opnieuw gestart en zo ja, hoe presteren de nieuwe koeien.
right