Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

moederdieren van stier

Osnabruecker k.i. lanceert nieuw fokprogramma met stiermoederstation

Het Osnabruecker Herdbuch Genossenschaft wil een objektievere fokwaardeschatting van stiermoeders en tevens een korter generatie-interval invoeren.

Delia domineert Regancrest

Nieuwe ligboxenstal vol populaire stiermoeders op Amerikaans familiebedrijf Regancrest
Naast de fokkerij met meerdere bekende koefamilies is ook de melkproductie op dit Amerikaanse bedrijf belangrijk

Laatste blijkt de beste

Bobstar 50 resultaat van vier generaties stiermoeders bij familie De Bruijn
Een melkveehouder aan het woord over de Bobfamilie. Meer dan de helft van de 90-koppige veestapel voert de naam Bob. Vele stieren zijn aan de KI geleverd

Stiermoeders in de bergen

Peter Meister heeft enige Zwitserse Teskdochter in genetisch gevarieerde melkveestapel
Reportage van een Zwitsers zwartbont melkveebedrijf, waarvan de insemixatielijst een mix van Zwitserse, Duitse, Franse en Canadese verervers vertoont

Beste koe van de klas

Examen als stiermoeder voor Etazon Annecy vanaf mei 2000
Men wacht de prestaties van de ingezette zonen van de 6-jarige Captaindochter met spanning af

Inteelt is beheersbaar

TopSelect geeft in fokprogramma ruimte aan stiervaders en stiermoeders met lage verwantschap
Uitleg van de uitgangspunten van een computerprogramma dat de gemiddelde verwantschap bij de keuze van generatievaders en -moeders in de gaten houdt en de toename van de gemiddelde verwantschap probee
right