Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

mineralen

Rantsoenaanpassing

Klaver bekeken in Koeien en Kansen
Een deelnemer aan het project Koeien en Kansen probeert de Minas-eindnorm te halen met een intensief gebruik van klaver

Voeren op het kleinste detail

Organisch gebonden mineralen maken opgang in rundveevoeding
Specialisten uit de mengvoerindustrie en uit het voedingsonderzoek noemen voor- en nadelen van het gebruik van organisch gebonden mineralen in de melkveevoeding en signaleren een kennisachterstand

Mineralengehalten van jongvee op veenweidebedrijven

Resultaten van een studie, uitgevoerd bij 800 stuks jongvee haar het verband tussen de groei en het mineralengehalte in het bloed

Inet - fokker Cees Lambalk wacht op jackpot uit casinospel

In gesprek met 1 van de 7 melkveehouders die meedraaien in het 4-jarig project milieuzorg-voorbeeldbedrijven in Noord- en Zuid-Holland, waarbij meer bewust met stikstofgift en voeding wordt omgesprong

Terugdringen mineralenoverschot op intensief bedrijf

3 alternatieven voor het terugdringen van het mineralenoverschot worden ter vergelijking doorgerekend: aankoop van 5 ha grond, het afstoten van jongvee en het verhogen van de melkproduktie van 7200 na
right