Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

methaanuitstoot

Nieuws

In een nieuw onderzoeksproject wordt in melkrobots het effect van verschillende voedermiddelen op de methaanuitstoot van koeien bepaald.

Het effect van voedermiddelen op de methaanuitstoot zal gemeten worden in de robot

Nieuws

Een aantal veevoeder- en zuivelbedrijven krijgt overheidssubsidie voor onderzoek naar innovaties die bijdragen tot 5 procent vermindering van broeikasgasemissies in 2020.

Additieven kunnen de uitstoot van methaan door pensfermentatie verlagen

Nieuws

Aan de hand van vetzuren in de melk kunnen onderzoekers de methaanproductie per koe en per bedrijf voorspellen.

Een formule kan de methaanuitstoot via melk voorspellen

Nieuws

De rekenmodellen voor de uitstoot van de hoeveelheid methaangas op melkveebedrijven moeten sterk verbeterd worden. Deze zijn te onnauwkeurig om melkveebedrijven goed advies te geven over het terugdringen van die uitstoot.

De huidige rekenmodellen voor de methaanuitstoot blijken te onnauwkeurig

Nieuws

Een hoger aandeel CLA, geconjugeerd linolzuur, in melk zorgt voor een lagere methaanuitstoot.

Vers gras verhoogt de hoeveelheid CLA in melk
right