Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

merken

I. en R. nuka-oormerken

Er is een toenemende belangstelling van veehouders voor een oormerk (garantiemerk voor de bloedvoering) voor kalveren. De wijze van deelnemen, voor welke kalveren en de kosten zijn belicht

Nieuw I. en R.-systeem brengt totale veestapel feilloos in beeld

In twee gebieden van ons land zal in 1989 een proef van start gaan met het nieuwe identifikatie en registratie systeem. Men hoopt hiermee meer garanties te verkrijgen voor een gezonde veestapel.

Gebruik van slachtgegevens [rundvlees] in de fokkerij en de introduktie van de vleesindex

Met de invoering van een identifikatie en registratie (I&R - systeem) van alle runderen in Nederland, wordt een fokwaardeschatting voor een betere vleesproduktiegeschiktheid, de zogeheten vleesindex,

Koe op voet gevolgd

Computer zal signaleren, combineren en boer adviseren
Over de verschillende mogelijkheden van koeherkenning

Nog 25.000 zwevende runderen

Tjeert de Boer: 'Werken aan klanttevredenheid is voor het I&R-bureau niet eenvoudig'
Een gesprek met het plaatsvervangend hoofd van het I&R-Bureau over ISO, UBN en zwevende runderen

Nieuws

Arla Foods heeft met FrieslandCampina een principeovereenkomst bereikt over de overname van de fabriek Friesland Foods Fresh in Nijkerk.

Nieuws

De Europese Commissie heeft de beoogde fusie tussen Campina en Friesland Foods goedgekeurd.
FrieslandCampina waarschijnlijk per 30 december een feit

Nieuws

De zuivelondernemingen Friesland Foods en Campina gaan definitief fuseren. Woensdagmiddag hebben ook de algemene vergadering van Friesland Foods en de ledenraad van Campina besloten in te stemmen met de fusie.
Kees Wantenaar, aanstaande voorzitter raad van commissarissen

Nieuws

Twee fabrieken en twee merken afstoten zijn niet de enige voorwaarden voor de fusie van Friesland Foods en Campina. De Europese Commissie stelt nog enkele voorwaarden, die ook individuele melkveehouders aangaan.
right