Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
left
content-main

melkveerassen

Chief en Elevation

Wordt hun invloed hier en elders niet te groot?
Over de invloed van enkele stieren op de fokkerij, de risico's hiervan, of ze vermijdbaar zijn en de meningen van enkele directeuren van buitenlandse fokverenigingen hierover

Krijgt Frankrijk een nieuwe rol als tussenstation in de fokkerij?

De Franse k.i.-organisatie Douai zou door de import van Amerikaanse stieren via de firma Dekker en de export van sperma van deze dieren naar Nederland een rol kunnen spelen in de fokkerij, waarbij het

Uit ruim een eeuw suksesrijke Noordhollandse zwartbontfokkerij

Het een en ander uit de geschiedenis van de Noordhollandse rundveefokkerij, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de Stal Groneman.

Roodbont heeft toekomst

Invloed van milieubeleid en technologie op de keuze van het ras
Uitgaande van de bedrijfsresultaten van het gemiddelde van de gespecialiseerde melkveebedrijven op de zandgrond van de LEI-steekproef van 1992-'93 zijn de resultaten voor het roodbont- en voor het zwa

Dubbeldoelbedrijf: de keuze van een alternatieve aanwending van het ruwvoeroverschot

Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om het overschot aan ruwvoer of grond, dat op diverse bedrijven is ontstaan sinds de invoering van de superheffing, in een 2e tak met rundvleesproduktie te be

Ras van biokoe

Biologische melkveehouder zoekt bij bedrijf passend ras
Uit de rasgegevens van de veestapels van 93 biologische bedrijven is nagegaan welke melkveerassen in de periode 1984-2003 in de biologische melkveehouderij werden toegepast.

Gekombineerde selektie op melk en vlees bij MRIJ levert geld op

Aan de hand van de meest recente resultaten van een dubbeldoelproef wordt ingegaan op drie vragen : kan een melkvaars tegelijkertijd melk en vlees produceren; kan een stier, die dochters voortbrengt m

Esthetische melkveehouderij

Koenraad D'heer: "Ik zoek graag diversiteit voor het doorbreken van eentonige landschappen"
Op bezoek bij een Vlaamse melkveehouder, die een kleurrijke veestapel heeft gevormd van verschillende rassen: witrikken, blaarkoppen, Jerseys, Zweeds roodbont, Brown Swiss en daarbij gewoon zwart- en
right