Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
left
content-main

melkveerassen

Zwartbontfokkerij in biotechnologisch tijdperk op kruispunt van wegen

De invloed van de Holsteins tijdens de laatste decennia is weergegeven. Daarnaast is ingegaan op de veranderingen als gevolg van superheffing en biotechnologische ontwikkelingen.

Visie op de wereldwijde zwartbontfokkerij, nu en in de toekomst

Verslag van een voordracht op het jaarcongres van de Canadese zootechnische vereniging welke werd gehouden door de directeur van k.i.-Oost de heer Chardon.

In de Alpen kreeg de Simmentaler steun van de rode Holstein

Over het selectieve gebruik van rode Holstein om de melkproduktie en de uiers van de Simmentaler te verbeteren zonder dat de vleesproduktie geschiktheid te veel achteruit gaat

Hoe zal de zwartbonte koe er bij de komende eeuwwisseling uitzien?

Wat het gebruik van Holstein-Friesianstieren aangaat wordt bepleit om dit gebruik beperkt te houden door de negatieve invloed op het eiwitgehalte van de melk en de geschiktheid voor de vleesproduktie.

Boven of beneden 100 zegt bij de exterieurindex nog lang niet altijd alles

Aangegeven wordt hoe men de getallen ter nadere aanduiding van de exterieurindex moet interpreteren bij het bepalen van de fokwaarde van vooral Holstein-Friesian stieren

Passen de eenzijdige Jerseykoeien in het Nederlandse fokdoel?

De eerste resultaten van een proef waarbij zuivere Jerseyvaarzen vergeleken zijn met HF-, FH- en MRIJ-vaarzen voor wat betreft melkproduktie, vleesproduktie, melkbaarheid, exterieur en gewicht, klauwb
right