Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
left
content-main

melkveerassen

Relatie tussen vruchtbaarheid en melkproduktie bij zwartbont melkvee

Het doel van deze studie op 326 bedrijven in Friesland was de erfelijkheidsgraden van en de relaties tussen melkproduktie- en vruchtbaarheidskenmerken in verschillende lactaties te schatten

Roodbonte dubbeldoel vraagt aandacht op weg naar nieuw perspectief

Niet de bloedvoering maar het fokdoel zal in de toekomst "beeld"-bepalend moeten zijn. Een weergave van de huidige stand van zaken

Friese hegemonie leek meer dan halve eeuw onaantastbaar

Toen door het NRS aan jonge k.i.-stieren de eis werd gesteld dat de vader een redelijke produktievererving diende te tonen, was het faillissement van de Friese fokkerij in zicht.
right