Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main

melkveerassen

Lekker ijs van mooie koeien

Toeristen en showkoeien vormen basis voor Canadese D Dutchmen Dairy
Een bezoek aan een zuivelboerderij (120 melkkoeien met jongvee op 130 ha), waar per jaar zo'n 100.000 l roomijs wordt geproduceerd, waarvan 3/4 aan huis wordt verkocht

Grootmoeders genen

Merit Manette, populair voor roodbontfokprogramma's
Aandacht voor de kwaliteiten van een koe en haar verwanten, afkomstig van de Merit Holsteins uit de Verenigde Staten.

'Wat weet zo'n Hoekstra er nu van?'

Ruim veertig jaar geleden werd exterieurkeuring aan de kaak gesteld
In 1957 stelde de Utrechtse hoogleraar dr. Pieter Hoekstra de exterieurkeuring van de stamboeken ter discussie: die stond een productieverhoging in de weg. Zijn zienswijze is een juiste gebleken.

Italiaanse top in vizier

Giorgio Rossetti ziet zonen en dochters van Etazon Happy mooi presteren
Reportage van het bedrijf van een Italiaanse zakenman en koeienliefhebber

Beste koe van de klas

Examen als stiermoeder voor Etazon Annecy vanaf mei 2000
Men wacht de prestaties van de ingezette zonen van de 6-jarige Captaindochter met spanning af

[Wereldberoemde fokfamilies]

8 maal een beeld van 8 verschillende fokfamilies rond de melkkoeien: Valhalla Mark Mitzy, Latuch Laurie Golden, Beshore Rotate Bupplyn Jody, Comestar Laurie Sheik, Holim Heidi, Darling Farm Bell Ginny

Stijgende Dakota

Mina's en Dina's komen samen in laatste stier uit Kommandeurstal
Het zoeklicht op Kommandeur Dakota die als stier de hoogste stijger gold in de top van de Nederlandse roodbonte draai

Wallace geen eendagsvlieg

Persistente Mascotzoon typisch product uit de Etazon-school
Verschillende zegslieden over de kwaliteiten van de Nederlandse stier Etazon Wallace en z'n familie

Boeren in de Alpen

Geen Brown-Swisskoeien in de wei bij bergboer Wendelin Barnsteiner
Een bedrijfsreportage uit Zuid-Duitsland

Tops echt legendarisch

Holsteinpioniers in Nederland imponeren
Gekeken is naar de toplijst van stieren die vader zijn van de meeste koeien met een 100.000 kg melkproduktie
right