Sitemenu

zondag 18 september 2022
left
content-main

melkveerassen

Eli uit de schaduw van Ebony

Amerikaanse Eltondochter bezorgt Rocky-Vufamilie nieuw perspectief
Jarenlang stond de familie van Rocky-Vu Rotate Exctasy Ebony in de schijnwerpers. Door uitblijvende successen in de mannelijke lijn ebde de belangstelling weg.

CR Delta-directeur Jansen gaat vol vertrouwen wedstrijd aan in het nieuwe millennium: "Goed in het maken van fokstieren"

Een interview met de directeur over de voordelen van de fusie, investeringen in binnen- en buitenland, het commerciele karakter, het I&R-systeem, en de doelen op de internationale markt

Celsius: Bell in het kwadraat

Tien jaar oude stier brengt Nederlandse fokkerij wereldwijd erkenning
De schijnwerpers op de wereldwijd ingezette stiervader Celsius

Fijne bouw geen beletsel

Celsiusdochters blinken uit op keuringsveld en in de melkput
Kwalificaties van veehouders over hun Celsiusdochters met een lijst van hoogste productiedochters van Celsius en van hoogste indexdochters van Celsius

Donor of ontvangster

Lou Ettafamilie scoort op fokbedrijf Den Dogge van familie Beltman
Reportage van een Overijssels fokbedrijf met een constant jonge veestapel, want 9 van 10 aangekochte vaarzen verlaten na 1 jaar het bedrijf

Mooi, mooier, mooist

Geld maakt Duitse industrieel Kuester niet gelukkig, maar koeien...
Een Duitse hobbyfokker aan 't woord, die maar een fokdoel voor ogen heeft: exterieur

Begaafde en omstreden solist

Iman van den Bosch: grondlegger moderne stamboek halve eeuw geleden overleden
De verdiensten van Iman Gualtherus Jacob van den Bosch, die in 1899 door het bestuur van het Friesch Rundvee-Stamboek als veeconsulent werd benoemd

Veeteeltforum

We moeten van de 'berekeningenfokkerij' naar 'wetenschapsfokkerij'
Een melkveehouder somt naar eigen inzicht de zwakke kanten van de Nederlandse fokkerij op en geeft in 't kort een nieuwe weg aan

Proud vooral krachtpatser

Preludezoon uit excellente Cleitusmoeder brengt Duitse degelijkheid op Nederlandse markt
Met een Canadese vader, een Amerikaanse moedersvader stammend uit een Duitse koefamilie en getooid met een Nederlandse fokwaarde laat de stier Proud zien hoe fokkerijgrenzen vervagen

Selsy en Sassy

Amerikaanse Centrazussen met roodbonte zonen in Europa
Aandacht voor 2 nazaten van de Enhancerdochter Ladys-Manor Sassette
right