Sitemenu

vrijdag 24 september 2021
left
content-main

melkveerassen

Annie prolongeert titel

Familie De Jong uit Montfoort domineert Utrechtse wintershow
Bij de senioren, in de middenklasse en bij het nieuwe programmaonderdeel bedrijfsgroepen: Jan, Gerrie en Freek de Jong uit Montfoort sleepten er de prijzen weg. Hun titelverdedigster Annie 137 (v.

Duurzaam Golden Oaks

Stiermoeders, hoornloos fokken en verwerking van compost op veelzijdig Amerikaans bedrijf
De snelle bedrijfsuitbreiding van 110 naar 600 koeien betekende op Golden Oaks niet dat fokkerij opzij werd geschoven.

Optimale inseminatie- en vervangingsbeleid bij zwart- en roodbont vee

In dit onderzoek is voor koeien met uiteenlopende leeftijd vastgesteld welke laktatiewaarde minimaal vereist is, zodat insemineren op verschillende momenten na afkalven economisch gezien nog zinvol is

Kan de kalfsvleesproduktie van M.R.IJ.-vee verbeterd worden door selektie?

Verslag en voorlopige conclusies over de dubbeldoelproef om de vleesindex van M.R.IJ.-stieren beter te onderbouwen. Het artikel gaat over de vleeskalveren.

Blaarkopfokkers willen het ras (met ondersteuning) in ere houden

Er is een onderzoek ingesteld bij een groot aantal blaarkopfokkers. 64,5% ervan wilde doorgaan met het fokken van blaarkopgetekende dieren.

Fokwaarden van Franse zwartbontstieren kunnen worden vertaald

Deze omrekening mag als een doorbraak worden gezien omdat de kans dat er in Frankrijk stieren aanwezig zijn die bruikbaar zijn voor de verbetering van de Nederlandse melkveestapel groot is.

Kan een hogere omzet en aanwas een lagere melkproduktie kompenseren?

Een uiteenzetting van de vraag in hoeverre een lagere melkproduktie te compenseren is door een hogere omzet en aanwas. En vervolgens hoe groot zullen de verschillen worden tussen de rassen M.R.IJ.

Nieuwe Nederlandse produktierekord kwam weer van Koeponbedrijf

Reportage van een Leusdens melkveebedrijf met prima resultaten, waar al heel vroeg begonnen is met de koeien te laten insemineren met sperma van Canadese stieren

Voerverwerking

Hebben zwartbonten voorsprong op dubbeldoelrassen?
Verslag van een proef met 8 zwartbonte en 8 Fleckviehkoeien (Simmental) waarin de verschillen in voerverwerking gedurende de gehele tijdsduur tussen twee afkalvingen onderzocht werd.
right