Sitemenu

zondag 9 mei 2021
left
content-main

melkveehouderij

Belang van grond

Jappie Rijpma: "Ik verwacht dat bij grote bedrijven afstoting van grond een volgende stap kan zijn"
Bedrijven in ontwikkeling staan voor de keuze van het wel of niet aankopen van grond. Bedrijfseconomisch is de aanschaf van grond niet rond te rekenen.

Pens is stabieler met gisten

Frédérique Chaucheyras-Durand: 'Ruwvoer beter benut door extra celwandafbraak'
De toepassing van gisten in het rantsoen is niet nieuw. De algemene opvatting is dat gisten alleen zinvol zijn in rantsoenen met een verhoogd risico op pensverzuring.

Richting het maximale

Marc Tierens: "Veehouders in de fokkerij zijn positieve mensen"
Het gebrek aan toekomstmogelijkheden binnen het bedrijf in Vlaanderen dwong Marc en Myriam Tierens in 1991 te emigreren. De keuze viel op Frankrijk.

Voeren als een trein

Jan Kiers: "‘We hebben veel minder voerresten dan voorheen"
De keuze voor een automatisch ruwvoersysteem was voor familie Kiers uit Wachtum duidelijk.

Genieten van topproducties

Diverse veelgeefsters dankzij (on)bewust doormelken zonder droogstand hoog in de productielijsten
Presentatie van 3 tabellen met productiecijfers van Nederlands zwartbont melkvee: top-10 zwartbont op basis van economisch jaarresultaat, de landelijke top-10 zwartbontvaarzen en de zwartbonte produc

25 jaar koeienbloempjes

25 jaar Veeteelt
Vanaf de 1e editie in 1984 behoort Koeie(n)bloempjes tot de meest gelezen rubrieken van Veeteelt.

Melken in soberheid

Maarten Adriaensen: ‘Wij streven geen tienduizend kilo melk per koe na’
Mais en gras zijn de enige ruwvoersoorten die de 55 melkkoeien van Jan en Maarten Adriaensen voorgeschoteld krijgen.

Topproducentes op herhaling

NRM-kampioene en stiermoeder Flora ook productietopper
Presentatie van verschillende tabellen met productieresultaten van Nederlandse roodbonte melkproducentes: de top-10 roodbont op basis van economisch jaarresultaat, de productietoppers per provincie, d

Tijd voor een Europese index

Johan van Arendonk: ‘Interbull bereikt zijn grenzen’ - 25 jaar Veeteelt
Amerika is dé standaard in de fokkerij, het testen van proefstieren heeft zijn langste tijd gehad en Interbull bereikt zijn grenzen.

Restyling Franse KI-wereld

Wetswijziging Frankrijk resulteert in vrije KI-markt en vier fokprogramma's
De Franse KI-wereld heeft door een wetswijziging een flinke metamorfose ondergaan. Wie doet wat en waar in Frankrijk? In dit artikel een actueel overzicht
right