Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

melkveebedrijven

Nieuws

Met gemiddeld 140 runderen per bedrijf telt een Nederlands melkveebedrijf in 2011 36 procent meer dieren dan in 2000.

De ingezette arbeid per bedrijf nam van 2000 tot en met 2011 met drie procent toe

Nieuws

Melkveehouders in Nederland hebben in het eerste halfjaar van 2011 ruim 32.000 euro meer beschikbaar voor privé, aflossing en reservering dan in de eerste helft van 2010.

Het inkomen van melkveebedrijven steeg vooral door een hogere melkprijs

Nieuws

In het julinummer van Veeteelt vindt de aftrap plaats van het project Melkweg 2020.

Melkweg 2020 volgt vanaf half juli zes melkveehouders op weg naar 2020

Nieuws

De positieve inkomensontwikkeling in de melkveehouderij zorgde in 2010 voor minder liquiditeitsproblemen op melkveebedrijven.

Door de gestegen melkprijs is het aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen gedaald

Nieuws

Melkveehouders realiseerden in 2010 een fors hoger inkomen dan in het jaar 2009. Belangrijke oorzaak is de gestegen melkprijs.

De melkprijs van 2010 komt naar verwachting uit op gemiddeld 35,50 euro per 100 kg

Nieuws

In 2010 nam het gemiddeld aantal koeien per melkveebedrijf slechts toe met 1,7 procent. Dat is de kleinste toename in de laatste vijf jaar.

Flevoland heeft met gemiddeld 104 dieren het hoogste aantal koeien per bedrijf

Nieuws

Met gemiddeld 28 koeien per bedrijf produceren Beierse melkveehouders iets meer dan een kwart van de totale melkproductie van Duitsland. In de deelstaat Beieren wonen de meeste melkveehouders (44.500), bijna de helft van het totaal aantal in Duitsland (97.400), zo laat het Duitse tijdschrift Elite weten.

De deelstaat Beieren produceert 25 procent van alle Duitse melk

Nieuws

In Australië komen melkvee- en akkerbouwbedrijven in trek bij investeringsmaatschappijen. Zij gaan voor een jaarlijks rendement van 10 tot 14 procent op investeringen.

Investeerder Warakirri koopt Australische bedrijven met minimaal 500 hectare land

Nieuws

Uit de resultaten van een grootschalig tankmelkonderzoek blijkt 65 procent van de deelnemende melkveebedrijven afweerstoffen tegen bvd te hebben.
Zuid-Holland en Utrecht tellen de meeste bedrijven met afweerstoffen tegen bvd in de tankmelk

Nieuws

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België heeft via de gebruikelijke winterscreening op zeven melkveebedrijven blauwtongtype 11 gevonden.
right