Sitemenu

maandag 19 april 2021
left
content-main

melksamenstelling

Man van melken

Frank Van Beveren: "Productie CLA-melk alleen winstgevend voor hoogproductieve bedrijven"
Een Vlaamse melkveehouder vertelt over zijn ervaringen met de start van zijn bedrijf die tragisch verliep door de ruiming t.g.v. BSE.

Berekend en beredeneerd

Willy Luys: "Ik wil minder dan een half procent verschil tussen vet en eiwit"
Reportage van een Belgische melkveehouderij (55 melkkoeien voor 455 kg melk) met het accent op het voermanagement en bij de fokkerij is de werkbaarheid belangrijk en niet het show-element.

Fokdoel boven raskeus

Bennie Duiven: "Voor vier procent eiwit moet écht alles kloppen"
Bedrijfsreportage van een Drentse melkveehouderij (ruim 90 melkkoeien), waar al vroeg met verschillende rassen werd gekruisd.

Tien jaar tientonners

Hoog vet- en eiwitgehalte vergroot de kans op tientonners
462 koeien zijn de afgelopen 10 jaar geregistreerd met een productie van 10.000 kg vet en eiwit.

Lichte daling in melkureum

Melkcontrolestation registreert forse verschillen in ureum tussen bedrijven
De ureummetingen van 2005 van het Melkcontrolestation Nederland (MCS) zijn vergeleken met die van voorgaande jaren vanaf 1999, waarna men een beter inzicht verkrijgt in de ontwikkelingen van het ureum

Sturing ureum via voeding

Verlaging van OEB-opname en synchronisatie van eiwit en energie grootste invloed op ureum
Het ureumgehalte gaat in de nieuwe mestwetgeving een belangrijke rol spelen: een lager gehalte kan dan aantrekkelijk voor veehouders zijn, die willen voorkomen dat ze mest moeten afvoeren.

De rol van lactose

Opbouw veestapel meest belangrijk voor hoogte lactosepercentage
De vermelding van lactose op de MPR-uitslag levert veel gespreksstof op. Hier geven verschillende deskundigen hun zienswijze op de rol van het lactosegehalte

Voor het eerst ejr

Melkveehouder Paul De Backer koploper in vernieuwd productieklassement
Voor het afgelopen Vlaamse melkproductiejaar (1 september 2005 t/m 31 augustus 2006) zijn de bedrijven voor het eerst op basis van economisch jaarresultaat (ejr) gerangschikt.

Lactose ondergewaardeerd?

Vermelding van lactose heeft toegevoegde waarde, maar mist vertaalslag naar de praktijk
Verschillende voorlichters en veehouders twijfelen aan het nut van de nieuwe vermelding van het lactosepercentage op het mpr-formulier.
right