Sitemenu

donderdag 22 april 2021
left
content-main

melksamenstelling

Eerste nationale ureumcijfers

Melkcontrolestation: uitslagenpatroon 1998 bewijst ureumgetal is prima bruikbaar voor beoordeling rantsoen
Een terugblik vanaf juni 1998, toen het Melk Controle Station in Zutphen is begonnen met het routinematig meten van het ureumgehalte in tankmelk

Ureum van waarde bij weiden

Bemesting en voeding ook in weideseizoen aanscherpen met ureumgetal
Onderzoekers van PV Lelystad geven het belang van het ureumgehalte van tankmelk tijdens de weideperiode aan

Lactose: nuttig of overbodig?

Lactosegehalte individuele koeien wel beschikbaar maar niet op melkproductieregistratieformulier
Een voedingsdeskundige pleit ervoor dat de veehouder ook de individuele lactosegehalten bij zijn melkkoeien te zien krijgt, omdat dit informatie verschaft over de gezondheid van zijn dieren

Ureum toont stikstofbenutting

Individuele bepaling kan informatie opleveren over management op productiegroepniveau en lactatiestadium
Een analyse en onderlinge vergelijking van de in 1998 en '99 gemeten ureumgetallen van de tankmelk

'We houden van exclusiviteit'

Stal Reitsma-Kloosterman Canadees-Italiaans getint
Een beschrijving van een melkveebedrijf met 125 melkkoeien, waarvan een dertigtal nakomelingen van gerespecteerde koefamilies

Minder stalemissie

Forse ammoniakwinst haalbaar in weideseizoen
Uit onderzoek op de Waiboerhoeve in Lelystad blijkt dat via het melkureumgehalte ook in de zomer de mate van emissiereductie goed te volgen is.

Rol van tanklactose

Variatie in tanklactose met name veroorzaakt door lactatiestadium en leeftijdsopbouw veestapel
Een onderzoek is uitgevoerd onder 20 melkveebedrijven naar de relatie tussen lactosegehalten, melkproductie en de gevoerde rantsoenen.

Rantsoen afleiden uit melk

Melktesten als uitgangspunt bij onderzoek naar nieuwe voederwaardering voor melkvee
Aankondiging van Belgisch onderzoek om het VEM-systeem bij te sturen met als doel inzicht te krijgen in de voerbenutting

CLA verlaagt vet

Hoger aandeel CLA in melk gaat gepaard met lager vetgehalte - special: Voer en gehalten
Melk met een hoger gehalte aan geconjugeerd linoleenzuur, kortweg CLA-melk, staat in de belangstelling.

Sturing van vetgehalte

Vetpercentage in melk vooraf steeds beter in te schatten via gevoerd rantsoen - special: Voer en gehalten
3 diervoedingsdeskundigen geven hun mening over in hoeverre het mogelijk is sturing te geven aan het melkvetpercentage bij melkvee
right