Sitemenu

maandag 19 april 2021
left
content-main

melksamenstelling

Stikstofverliezen beter inschatten

Combinatie melkureum en voerparameters verbetert inschatting stikstofverleizen in urine
Hoe kan het melkureumgehalte beter worden benut als maat voor stikstofverliezen in de urine?

Waarde van melkureum als schatter stikstofexcretie

Talrijke factoren beïnvloeden relatie tussen melkureum en stikstofexcretie
Het melkureum gehalte geldt in Nederland als instrument voor het schatten van de stikstofexcretie van melkvee.

Kengetal ureumgehalte beter benutten

Ureum als instrument om eiwitvoeding te sturen nog niet betrouwbaar
Wat kunnen melkveehouders met het ureumgehalte in melk?

Zoeken naar genen voor melkvetsamenstelling

Milk genomics-onderzoek vindt twee genen die een grote rol spelen in de genetische verschillen in melkvetsamenstelling
Verschillen in de samenstelling van het melkvet zijn voor een groot deel erfelijk bepaald. Twee genen spelen een grote rol in deze verschillen.

Progesteronmeting in de melk

Mogelijke methode om fokken op vruchtbaarheid te verbeteren
In een studie op Wageningen UR zijn melkmonsters van dochters van 20 proefstieren onderzocht op de concentratie progesteron.

Doelgericht boeren

Efficient benutten van quotum en grond aan basis van eiwitgericht fokdoel Van der Kooi
Op dit Friese melkveebedrijf heeft men een duidelijk fokdoel voor ogen, dat via een eigen ontworpen formule is berekend

'Zo veel mogelijk melk van een vaars'

In drie lactaties naar 45.000 kg melk op Amerikaans melkveebedrijf De-Su
Op dit Amerikaans melkveebedrijf moeten vaarzen meteen 'full speed' melk produceren. Er is geen tijd om te wachten op hoge producties op late leeftijd

Overijssel grossiert in toppers

Economisch jaarresultaat beheerst rangschikking melkveebedrijven
Presentatie van het overzicht van de beste producerende melkveebedrijven over 2002-2003. NRS stapte per 1 september 2002 van het 305-dagensysteem over op het economisch jaarresultaat (EJR)

Jacoba onstuitbaar

"Een tientonner heeft ijzersterke benen en is niet te groot"
Jacoba 5 leidt volgens de jongste NRS-statistieken het klassement voor kg vet en eiwit van levende koeien.

Wie of wat bepaalt de gehalten?

Fokkerij, raskeuze en omgevingstemperatuur van grote invloed op vet- en eiwitpercentage in melk - special: Voer en gehalten
Ingegaan wordt op de factoren die van invloed zijn op de melkinhoud. 2 melkveehouders en 2 deskundigen geven hierbij hun meningen en ervaringen
right