Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

melkproductiekosten

Grasland, voer en saldo

Invloed van graslandmanagement op productie klein, op saldo groot
Het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden onderzocht welke managementaspecten bepalen of een veehouder ook werkelijk kans ziet een hoge productie te combineren met een goed saldo per 100 kg me

Kg melk voor 74 cent

Lagekostenbedrijf presteert ook in 1999 goed
Getoond wordt hoe de melkkostprijs in 1999 is opgebouwd en hoe deze is in vergelijking met praktijkbedrijven

Gegroepeerd management

Kees Christianen: 'Verse koe goed on derhouden vraagt om winterrantsoen'
Het jaarrond opstallen van de koeien vormt, net als het gecentreerde afkalfpatroon, een belangrijke pijler in het management bij Kees Christianen en Wieza Aerts uit Meerle.

Mengvoer of voer mengen?

Besparing voerkosten mogelijk door enkelvoudige voeders
Volgens een voederspecialist worden de (financiele) mogelijkheden van de voermengwagen onvoldoende benut.

Vruchtbaarheid, fokkerij en saldo

Hoogste saldo bij een kort interval afkalven - eerste inseminatie
Verhoging van de productie per koe wordt vaak gezien als de mogelijkheid om het bedrijfseconomisch resultaat te verbeteren.

Diergezondheid en saldo

Zonder affiniteit met diergezondheid geen hoog saldo per 100 kg melk
Het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) onderzocht welke managementaspecten bepalen of een veehouder ook werkelijk kans ziet een hoge productie te combineren met een goed saldo per 100

Kostprijs als uitdaging

Goede verdeling van taken zorgt voor perfecte samenwerking gebroeders De Groot
Met een strikte taakverdeling runnen 3 broers een melkveebedrijf (300 melkkoeien) en richt men zich o.a. op lagere krachtvoerkosten en een hogere melkproductie van de oudere koeien

Minimaal bouwen

Vergeleken met de prijs van de grond en quotum zijn de kosten voor huisvesting gering - saldoserie: Huisvesting
Met cijfers van het lagekostenbedrijf worden hier de kosten voor huisvesting van het melkvee kritisch bekeken

Klaar om te produceren

Syl Ryan weidt zijn melkvee tien maanden per jaar
Reportage over een melkveehouder in het Ierse Graiguenamanagh
right