Sitemenu

dinsdag 24 november 2020
left
content-main

melkproductie

Nieuws

De Vlaamse koeien hebben de grens van 8000 kg melk gekraakt.

Nieuws

Een vrije opname van zowel ruwvoer als krachtvoer levert naast een hogere melkproductie en arbeidsgemak ook gezondere koeien.
Krachtvoer bij Kempensysteem wordt verstrekt via speciale voerbakken

Nieuws

De Nederlandse melkveehouders hebben in het afgelopen quotumjaar 31 miljoen kilogram meer melk afgeleverd dan het door de Europese Unie vastgestelde quotum.
Veehouders leverde 31 miljoen kilo boven het quotum

Nieuws

Bedrijven met een melkrobot realiseren per 100 kg meetmelk een 0,46 euro lager saldo dan collega's met een conventioneel melksysteem.

Nieuws

Twee mobiele robots die de koeien omweiden en het grasaanbod reguleren. Lely introduceert na het automatisch melken en voeren nu een automatisch beweidingssysteem.
De gloednieuwe mobiele weiderobot neemt de veehouder het omweiden uit handen en reguleert het grasaanbod

Nieuws

De jaarlijkse inkomensramingen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) geven een positief beeld van de land- en tuinbouwsector in 2006. De melkveesector blijkt echter de negatieve uitzondering te zijn.

Nieuws

Het LEI constateert een daling van 6,8 procent in het antibioticagebruik op melkveebedrijven.

Nieuws

Sinds 1995 is het aantal runderen in Vlaanderen continu gedaald tot 1,35 miljoen stuks in 2005. Dat is in vergelijking met tien jaar geleden een vermindering met 22 procent.

Nieuws

Het Nutriënten Management Instituut heeft een wijzer ontwikkeld om veehouders meer inzicht te geven in de voorziening van hun vee met sporenelementen.

Nieuws

Weidegang zorgt voor 1 cent lagere krachtvoerkosten in projectgroep Koe & Wij.
right