Sitemenu

dinsdag 24 november 2020
left
content-main

melkproductie

Roer om in Californië

Deelnemer kruisingsproef Jack Hoekstra: "Gebruik rassen die dichtbij de Holsteinkoe staan"
De Californische kruisingsproef heeft onbedoeld internationaal veel aandacht gekregen.

Niet denken maar doen

René Brak: "Nu we zelf een klauwbekapbox hebben, pakken we koeien eerder aan"
Een reportage van een Noord-Hollands melkveebedrijf, waarvan de Futurefokker tot zijn verbazing kon constateren dat zijn bedrijf de 3e plaats bezet in de top-10 van bedrijven met de hoogste levensprod

Nieuws

Franse plus voor melk

23-04-2012  · 2 reacties

De melkproductie in Frankrijk is in het jongste boekjaar flink gestegen.

Franse melkkoeien produceerden in het afgelopen boekjaar gemiddeld 9215 kg melk

Nieuws

Duitsland telt meeste stamboekholsteins

26-01-2012  · 1 reactie

Het aantal stamboekkoeien in Duitsland groeide in 2011 met 1,3 procent tot 1,713 miljoen stuks. Het Duitse holsteinstamboek claimt daarmee de grootste stamboekpopulatie wereldwijd te hebben.

Groei aantal Duitse stamboekkoeien concentreert zich in het westen van het land

Nieuws

De levensproductie per dag van de Nederlandse melkkoeien blijft stijgen. Dat blijkt uit de mpr-statistieken van het jongste afgesloten boekjaar dat loopt van 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2011.

De melkproductie per koe steeg in het afgelopen mpr-jaar 33 kilogram

Nieuws

Een gemiddeld biologisch melkveebedrijf in Nederland telt 65 koeien en beschikt over 55 hectare grond. De gemiddelde melkproductie per koe bedraagt 6650 kilo.

Nederland telt momenteel 321 biologische melkveebedrijven

Nieuws

Experts verwachten dat in 2011 en 2012 de melkproductie met maar liefst 20 miljoen ton per jaar kan stijgen.

Stijgende mondiale melkproductie door goede melkprijzen en grotere vraag

Nieuws

Frankrijk stevent voor het melkjaar 2010-2011 af op een onderschrijding van het nationale melkquotum. De eerste prognoses gaan uit van een tekort van 1,1 miljoen ton melk.

Franse melkveehouders onderschrijden nationaal melkquotum met 1,1 miljoen ton

Nieuws

De regering van India heeft een nationaal melkplan afgekondigd om ervoor te zorgen dat de melkproductie de komende 15 jaar verdubbelt.

Een koe in India produceert 800 tot 1000 kilo melk (foto: Anno Fokkinga)

Nieuws

Met Josje 94 heeft Nederland een nieuwe recordhoudster voor het aantal geproduceerde kilo’s melk.

Josje 94 (v. Sunny Boy), nieuwe recordhoudster voor levensproductie
right