Sitemenu

donderdag 17 juni 2021
left
content-main

melkproductie

Topmelken is economie

Meer groei tijdens opfokperiode levert hogere vaarzenproductie
Het saldo per koe op melkveebedrijven met meer dan 10.500 kilo melk ligt 410 euro hoger dan op andere bedrijven.

NRM in de startblokken

NRM-projectleider Louwrens van Keulen: 'We hopen in Zwolle zo'n twintig koeien met 100.000 kilo melk in de ring te krijgen'
Een nieuwe locatie en een keuring van honderdtonners. Nieuwbakken projectleider Louwrens van Keulen blikt vast vooruit op de NRM.

Winst uit elke kilo melk

Jan Offenberg: 'Lagere productie zorgde voor tiende procent meer eiwit' - special economie
Melkveehouder Jan Offenberg schroefde de productie van zijn koeien doelbewust terug om een beter rendement uit zijn bedrijf te halen.

Modale melkproductie rendeert het best

Lager inkomen op bedrijven met producties vanaf 9500 kg melk per koe - special economie
Het klinkt tegenstrijdig: naarmate koeien meer melk geven, daalt het gezinsinkomen van de melkveehouder.

Melkprijs in eigen hand

Bijna vijfhonderd melkveehouders tonen interesse in vastzetten melkprijs - interview
Het eerste melkprijsgarantiesysteem van Nederland zag in het najaar van 2011 het levenslicht. Edwin Burgers is de geestelijk vader en mededirecteur van Dairy Trading Online (DTO).

Korte tussenkalftijd blijft optimaal

Binnen tien weken na afkalven insemineren is voor 90 procent van de koeien het meest economisch
Een korte tussenkalftijd is niet echt noodzakelijk, maar economisch wel interessant.

Op een goede koegezondheid

Met zo min mogelijk medicijngebruik economisch melk produceren
Al sinds Carlos Van Den Bossche en Rita Matthys uit Kaprijke aan de slag zijn, focussen ze op maximale melkopbrengsten met minimale diergeneeskundige kosten.

Tevreden over aAa-systeem?

Passende aAa-paring leidt niet tot verschil tussen gerealiseerde en verwachte fokwaarde
Bij toepassing van het aAa-paringssysteem zouden er van stieren bovengemiddelde dochters verkregen worden.

Koeien in het ritme houden

Wim en Stefan Wijnveen realiseren de hoogste productie van alle robotbedrijven in Nederland - bedrijfsreportage
Een uitgebalanceerd en vooral constant rantsoen verstrekken, een vast ritme hanteren en stipt op tijd twee keer per dag voeren, ook in het weekend.

Meer melk per lactatie, levenstotaal per koe daalt

Voormalig topmelker Tom Fransen voert levensproductieklassement aan met ruim 76.000 kg melk per afgevoerde koe
Voor het derde jaar op rij is het levenstotaal per koe gedaald. Wél gestegen is de levensproductie per dag, net als de melkproductie per lactatie.
right