Sitemenu

vrijdag 6 augustus 2021
left
content-main

melkproductie

Graaskoe fokken

Bernard Eivers, directeur NCBC: 'Vruchtbaarheid is onze kernactiviteit'
Op 19 februari 2010 kondigde CRV een joint venture aan met het Ierse NCBC onder de naam Grassland Alliance.

Laatbloeier Laura

Vijftienjarige moeder van Nicator kreeg witblauwen, mrij’s en holsteins als partner - dierreportage
Ze heeft het predicaat tientonner, honderdtonner en sterkoe 3, maar is ook excellent én moeder van mrij-fokstier Nicator. Veeteelt licht de doopceel van de vijftienjarige Laura.

Extra aandacht voor chloroform heeft effect

Aantal hoge uitslagen bij FrieslandCampina neemt met veertig procent af - special melkwinning
Sinds 2006 laten Nederlandse zuivelondernemingen het chloroformgehalte van melk onderzoeken. Steeds minder vaak krijgen veehouders een waarschuwing voor een te hoog chloroformgehalte.

Verticaal melk opslaan

Melkveebedrijven steeds vaker voor buitenopslag melk in silotank - special melkwinning
Meer en meer melkveebedrijven kiezen bij nieuwbouw of renovatie voor verticale melkopslag. Bij de keuze voor een silotank in plaats van een liggende tank is plaatsbesparing doorslaggevend.

Familie als hart van bedrijf

Massimo Zucchi: "De maximale potentie van de koeien benutten is het meest rendabel"
Met 5 broers en 2 neven is het Italiaanse melkveebedrijf Abbazia een echt familiebedrijf. Door goed management en veel maatregelen tegen de warmte realiseren de 630 koeien een hoge productie.

Liefhebbers van oude koeien

Stephan Cuvelier en Ingrid Vanoost halen een hoge levensproductie - CRV-duurzaamheidstrofee
Al 15 jaar werken Stephan Cuvelier en Ingrid Vanoost aan langlevende koeien.

Selektie op de tweede-trimesterprodukties biedt aantrekkelijk perspektief

De belangrijkste resultaten van onderzoek, gestart in 1982, naar het verbeteren van methoden om melkproduktiegegevens te corrigeren en de produktie te voorspellen worden weergegeven.

Genetische vooruitgang voor melkproduktie kan opgevoerd worden

Bespreking van onderzoeksresultaten uit Noord-Amerika, waaruit naar voren komt dat de genetische winst voor melkproduktie beduidend lager ligt dan de maximaal haalbare vooruitgang
right