Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

melkprijzen

Melken als er gras is

Ier O'Leary pakt voordeel van bijna 70.000 euro dankzij 'grazing system' - bedrijfsreportage
In januari blijft de melkput van Conor O’Leary leeg. Van z'n 118 melkkoeien kalft 73 procent in een tijdsbestek van zes weken.

Melk meer waard

Bart Tormans: "Een melkprijsstijging was meer dan welkom" [: kerstspecial]: 2007: het jaar van... melkprijs
Begin 2007 was van een stijgende trend in de zuivel weinig te merken. Met de start van het nieuwe melkjaar nam de melkprijs sinds april een vlucht omhoog.

Simpel en scherp

Bertus Binnendijk realiseert een concurrentievoordeel van tien cent per kilo melk
De kritieke opbrengstprijs voor melk is bij Bertus Binnendijk uit het Overijsselse Witharen 10 cent lager dan op het gemiddelde bedrijf van zijn accountant.

Wennen aan vrije zuivelmarkt

Siem-Jan Schenk: ‘Quotumbehoud is geen optie’ - 25 jaar Veeteelt
Helemaal vreemd zijn Kees Wantenaar, Eddy Leloup en Siem-Jan Schenk niet voor elkaar. Hun nauwe betrokkenheid met de zuivelwereld bindt de drie zuivelspecialisten over de grenzen heen.

Produceren als het kan

Sieta van Keimpema: 'Twee derde boeren wil flexibel quotum'
Het beleid van de EU is de oorzaak van de lage melkprijs, zegt de Dutch Dairymen Board op haar zuivelsymposium in Zeewolde. De economische crisis speelt een rol, zegt Europoliticus Jan Mulder.

Prijsrisico's afdekken

Termijnmarkten in de zuivel zijn een oriëntatie waard - special Koe en geld
Wat te doen als melk- en voerprijzen meer gaan schommelen? Deskundigen uit de melkveehouderij vertellen hoe melkveehouders weerstand kunnen bieden aan fluctuerende prijzen

Inspelen op prijsfluctuaties

Vier melkveehouders over hoe ze in de toekomst om denken te gaan met prijsschommelingen - special Koe en geld
Deskundigen zijn het erover eens: de marktprijzen van voer en melk zullen de komende jaren grotere schommelingen gaan vertonen.

Melkveehouder te sociaal

Tips uit andere sectoren hoe de melkveehouderij kan omgaan met fluctuaties in de melkprijs - special Economie
Stel investeringen uit, kijk naar het risicomanagement van de inkoop en wees open naar je bank.

Verdubbeling door strakke structuur

Alice van Gosliga: 'Door de huidige melkprijs kunnen we minder ver vooruitkijken'
In tien jaar tijd is het bedrijf van familie Van Gosliga verdubbeld naar 2,17 miljoen kg quotum. De behoefte aan uitdaging en de vaste werkstructuur maakten dit mogelijk.

Oorlog om melk

René van Bakel: "Is er een tekort aan melk dan kun je niet genoeg geld vragen"
Deskundigen geven uitleg omtrent wat de spotmarkt voor zuivel is, hoe groot haar omvang is en hoe de prijs tot stand komt. Melkveehouders geven hun mening over deze spotmarkt
right