Sitemenu

zondag 25 september 2022
left
content-main

melkprijzen

Scherp zijn op opbrengsten

Kostprijsverlaging mag per saldo niet leiden tot minder opbrengst - achter de komma
De diversiteit aan economische kengetallen is groot in de melkveehouderij.

Vruchtbaarheid als uitdaging

Extra aandacht voor rantsoen kalfkoeien vanwege hoog kaligehalte Russisch ruwvoer - melktoer
Het modern opgezette Russische melkveebedrijf Verhanovo heeft ambitie om te groeien.

Werken aan melkopbrengst

Peter Braekman: ‘Eerst optimaliseren en dan pas groeien’
‘Keuzes maken bij schommelende melkprijzen.’ Dat was het thema op een studiedag, waarop de Vlaamse overheid en Boerenbond vooruitblikten naar het post-quotumtijdperk.

Wat te doen met de extra melk na 2015?

Melkfabrieken bepalen melkprijspolitiek voor de vrije markt - NRM 2010
De grootste melkverwerkers van Nederland en Vlaanderen zijn helder over de afname van extra melk na de quotering: alle melk is welkom. Maar tegen welke prijs?

Kritieke opbrengst van melk

Melkprijs die veehouder nodig heeft om aan alle verplichtingen ten voldoen
Nederland berekent het kengetal kritieke-melkopbrengstprijs op dezelfde wijze als Vlaanderen. Vlaamse boekhoudingen gebruiken naast de kritieke melkopbrengst de zogeheten bodemopbrengstprijs.

Melkprijs in EU tot 2018 onder de dertig cent

Na loslaten quotering groeit de Europese melkplas nauwelijks - special Mondiaal melken
Regelmatig publiceren internationale instanties als de FAO en de OECD voorspellingen over de agrarische markten.

Score voor duurzaamheid

Bedrijfsduurzaamheidsindex mogelijke kapstok voor melkprijsdifferentiatie
In een promotieonderzoek is op Wageningen UR in samenwerking met ASG een index ontwikkeld, die duurzaamheid van Nederlandse melkveebedrijven bepaalt

Groter en breder denken

Doug Maddox: "Heel de VS heeft maar 1.500 bedrijven nodig met onze omvang"
Kennismaking met een melkveehouder, fokkerijliefhebber, voorzitter van het Amerikaanse Holsteinstamboek en geslaagd ondernemer: Doug Maddox, die zich nu wil inzetten voor een stabielere melkprijs.

Macht van de consument

Supermarktspecialist Gerard Rutte vindt het onbegrijpelijk dat weidemelk onder huismerk in de winkel ligt
In een interview merkt de supermarktspecialist o.a. op dat melkveehouders een kritischer geluid naar de supermarkten zouden moeten laten horen omtrent de hoogte van de melkprijs

Biozuivel in beweging

Markt voor biozuivel groeit met tien procent
De vraag stijgt, het aanbod stagneert. De biologische zuivelmarkt moet op zoek naar meer biologische melk.
right