Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

melkprijs

Nieuws

De positieve inkomensontwikkeling in de melkveehouderij zorgde in 2010 voor minder liquiditeitsproblemen op melkveebedrijven.

Door de gestegen melkprijs is het aantal bedrijven met liquiditeitsproblemen gedaald

Nieuws

Het saldo per koe is in het derde kwartaal van 2010 met maar liefst 5,30 euro per 100 kg afgeleverde gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal.

Gestegen saldo per koe komt door de hogere melkprijs in het derde kwartaal 2010

Nieuws

In de eerste negen maanden van dit jaar lag het saldo van een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf 33.000 euro hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Melkaanbod Nederlandse koeien eerste drie kwartalen weer hoger

Nieuws

Belgische melkveehouders leverden in de eerste vier maanden van het quotumjaar 31 miljoen liter (3,1 procent) meer melk dan in dezelfde periode vorig jaar.

Belgische melkveehouders melken 5 miljoen liter boven quotum in eerste kwartaal

Nieuws

De spotmarkt voor rauwe melk laat een stijgende tendens zien. De notering van marktadvies- en informatiecentrum DCA kwam in week 29 uit op 35 euro per honderd kilo melk, het hoogste punt sinds twee jaar.

Melkprijzen op spotmarkt sinds lange tijd niet zo hoog

Nieuws

In de LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2009 komen de zuivelcoöperaties FrieslandCampina en Milcobel in 2009 uit in de middenmoot.

Gemiddelde melkprijs in Europa in 2009 ruim 22 procent gedaald

Nieuws

De Amerikaanse coöperatie ter bevordering en stabilisering van de melkprijs - Cooperatives Working Together (CWT) - koopt tot en met vrijdag 25 juni veestapels van haar leden op.

Versneld herstel melkprijs door opkoop veestapels, dat wil CWT

Nieuws

De Europese maatregelen om de afschaffing van het melkquotum in 2015 te verzachten, zijn nadelig voor de meer efficiënte lidstaten, regio's en boeren.

Handel in quotum tussen lidstaten waarborgt volgens het LEI de concurrentiekracht

Nieuws

Het verschil tussen de prijzen van biologische en gangbare melk in Vlaanderen is sinds 2007 toegenomen.

Prijsverloop biologische melk sinds 2007 sterk onderscheidend van prijs gangbare melk

Nieuws

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw voorspelt 180 miljoen kilo meer melk in 2010 dan het in maart dacht. Het ministerie verwacht dat daardoor ook de melkprijs in 2010 lager uitkomt dan voorspeld.

VS verwacht een melkproductie van 85,5 miljard kilo melk in 2010
right