Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main

melkopbrengst

Overschotten lager

Efficiente hoge melkproductie op De Marke
Verslag van de pogingen tot N- en P-efficientie op proefboerderij De Marke

Half miljoen kg vet en eiwit

Vers productiecertificaat vraagt alweer om vernieuwing
Nu de 50e koe met een totaalproductie van 10.000 kg vet en eiwit is aangemeld voor huldiging wordt bij een aantal van deze koeien stilgestaan

Zeventien jaar jong

Cantordochter Bella 30 stamt uit duurzame familie
Aandacht voor de kwaliteiten van de 50e koe met een totaalproductie van 10.000 kg vet en eiwit, en voor die van haar voorgeslacht

Meer nut melkmeter

Monsternemer minder vaak in de melkstal
De voordelen voor de veehouders die meedoen aan het Elektronische MelkMetingproject, dat een betere benutting van de melkmeters beoogt

Ieder bedrijf zijn eigen type koe

Fokdoel consequenter afstemmen op beoogd productieniveau en economisch perspectief
Een bedrijfskundig rundveespecialist pleit voor een betere afstemming door melkveehouders van hun melkkoeien op het type bedrijf. Bij de extensieve ondernemer past bijvoorbeeld een extensievere koe

Honderdste tientonner

Grens van 10.000 kg vet en eiwit niet langer magisch
Stil wordt gestaan bij een aantal namen van koeien die de grens van 10.000 kg vet en eiwit hebben gepasseerd

Hittestress

Celgetalverhoging kan beperkt blijven
Resultaten van onderzoek naar tankmelkcelgetalverhogingen op melkveebedrijven gedurende de zomermaanden van 1997

Barriere 8000 kg geslecht

Productiecijfers: forse toename melkdagen, roodbontprovincies in plus
Een overzicht van het melkcontrolejaar 1997-'98 met een overzicht van de provinciegemiddelden, de top-25 van bedrijven met minimaal 10 officiele lactaties, en de top-5 per provincie

Vrij en toch IBR - uitbraak

Praktijkonderzoek daling melkproductie na IBR-uitbraak op gecertificeerde bedrijven
Gemiddeld genomen veroorzaakt een IBR-uitbraak een daling in de melkproductie.
right