Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main

melkmachines

Praktijk rijp voor robot

Kosten grootste obstakel bij invoering automatisch melken
Op een studiedag in Ede werden ervaringen uitgewisseld tussen onderzoekers (van IMAG-DLO en het PR) en melkveehouders omtrent de aanschaf en het gebruik van een melkrobot

Bedrijfsvoering op hoogproduktieve melkveebedrijven (3)

Resultaten van een enquete onder 20 zeer hoogproduktieve melkveebedrijven, waarbij wordt ingegaan op fokkerij, gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel, en perspectieven voor de veehouders

Vlokjes in filter

Mastitis opsporen bij de melkrobot
De stand van zaken t.a.v. het meten van de geleidbaarheid van de melk door de melkrobot op de Waiboerhoeve ter bepaling van de uiergezondheid

Klaar voor de toekomst

Hightech levert maatwerk bij Henk en Els Los in Zeewolde
Veranderingen op een melkveebedrijf in de Flevopolder, waar een deel van het melkquotum werd verkocht en een 50-tal koeien de stal verliet. Een melkrobot kwam ervoor in de plaats.

Honger naar nieuwe indexen

Robot wint terrein volgens uitslag Veeteeltenquete
Resultaten van een enquete onder 461 veehouders met grotendeels hoogproductieve bedrijven naar denkbeelden over verzorging en levensduur der dieren en de eventuele aanschaf van een melkrobot

Test melkmeters

PR en NRS nemen meters de maat
Een overzicht van de minimumeisen en van de (voorlopig) goedgekeurde melkmeters

Rust en continuiteit

Veehouders willen sneller melken maar geven niet toe op kwaliteit - melkwinning
Melkmachinefabrikanten geven hun mening over de huidige trend in melkstallen en -robots, terwijl daarnaast 4 melkveehouders hun voorkeur en ervaringen meedelen

Meer nut melkmeter

Monsternemer minder vaak in de melkstal
De voordelen voor de veehouders die meedoen aan het Elektronische MelkMetingproject, dat een betere benutting van de melkmeters beoogt

Drukte op robotmarkt

Melkwinning
4 artikelen: Een overzicht van 8 melkrobots; De samenvoeging van 2 veestapels bij 1 melkrobot op een Zeeuws bedrijf; Verruiming van de capaciteit en van het quotum met een 2e robot op een Fries bedrij

Melken in een handomdraai

Melkrobot van Alfa Laval Agri bepaalt via camera speenpositie
Na het testen van 4 prototypes in het buitenland wordt een nieuwe melkrobot nu in Nederland beproefd.
right