Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

melkkwaliteit

Besmette melk

Bacillus cereus in melk en grasland
De kans op besmetting met sporen van Bacillus cereus is onderzocht door op 7 proefbedrijven van het Praktijkonderzoek Rundvee gedurende 1 jaar elke maand monsters te nemen van melk, mest, voer, boxmat

Overschotten lager

Efficiente hoge melkproductie op De Marke
Verslag van de pogingen tot N- en P-efficientie op proefboerderij De Marke

Half miljoen kg vet en eiwit

Vers productiecertificaat vraagt alweer om vernieuwing
Nu de 50e koe met een totaalproductie van 10.000 kg vet en eiwit is aangemeld voor huldiging wordt bij een aantal van deze koeien stilgestaan

Zeventien jaar jong

Cantordochter Bella 30 stamt uit duurzame familie
Aandacht voor de kwaliteiten van de 50e koe met een totaalproductie van 10.000 kg vet en eiwit, en voor die van haar voorgeslacht

Meer nut melkmeter

Monsternemer minder vaak in de melkstal
De voordelen voor de veehouders die meedoen aan het Elektronische MelkMetingproject, dat een betere benutting van de melkmeters beoogt

Koe in de keten

Van koeienbek tot winkelrek
7 artikelen met gesprekken over de kwaliteit van de melk op weg van de koe naar de consument met de volgende personen: de directeur van Keten Kwaliteit Melk, 2 kwaliteitscontroleurs van een mengvoeron

Hittestress

Celgetalverhoging kan beperkt blijven
Resultaten van onderzoek naar tankmelkcelgetalverhogingen op melkveebedrijven gedurende de zomermaanden van 1997

Barriere 8000 kg geslecht

Productiecijfers: forse toename melkdagen, roodbontprovincies in plus
Een overzicht van het melkcontrolejaar 1997-'98 met een overzicht van de provinciegemiddelden, de top-25 van bedrijven met minimaal 10 officiele lactaties, en de top-5 per provincie

Vrij en toch IBR - uitbraak

Praktijkonderzoek daling melkproductie na IBR-uitbraak op gecertificeerde bedrijven
Gemiddeld genomen veroorzaakt een IBR-uitbraak een daling in de melkproductie.

Werk aan de robotwinkel

Melkkwaliteit bij automatisch melken verdient aandacht
Onderzocht is in hoeverre de kwaliteit van melk op bedrijven met automatische melksystemen is veranderd na overschakeling hierop.
right