Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

melkkwaliteit

Nieuws

Zorg om melkkwaliteit in vrijloopstal

01-02-2013  · 1 reactie

Recent onderzoek van NIZO food research toont aan dat compost als ligbed aanleiding geeft voor een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën in melk.

Hitteresistente bacteriën uit compost geven problemen voor de zuivelindustrie

"IKM is vanzelfsprekend"

Nieuwe IKM-voorzitter Katrien van der Meulen vindt separate ophaling een goede zaak
Een gesprek met de voorzitter van de Vlaamse tegenhanger van het Nederlandse KKM over het Vlaamse kwaliteitssysteem

Kwaliteitsvolle biest

De kwaliteit van de biest varieert sterk van koe tot koe
Over het belang van kwaliteit van de biest, over hoe deze is te meten en welke werking biest heeft

Boterzuurrisico's

Kuilkwaliteit levert grootste gevaar op uiteindelijke besmetting - serie: Boterzuur, plaaggeest van kuil tot kaas
In deze 5e editie over problemen met boterzuur in de melk aandacht voor de risico's

Kiemen opgespoord

Proces van monstername basis voor sluitend resultaat - de weg van... bacteriologisch onderzoek
Jaarlijks onderzoekt het laboratorium van GD in Deventer 50.000 melkmonsters op mastitisverwekkers. Aan de hand van foto's worden de verschillende fases in het onderzoek verklaard

Dynamiek van tankmelkcelgetallen in Nederland: verloop van 1982 - 1987

In een 1e artikel in een serie van 2 wordt de gunstige trend geschetst uit een analyse van de tankmelkcelgetallen van 27.000 bedrijven in Nederland over de periode 1982-'87

Melksamenstelling

Variatie in ochtend- en avondmelk
N.a.v. gegevens van ruim 13.000 melkgiften van perioden van 4 opeenvolgende dagen wordt ingegaan op het verloop van de gehalten en hoeveelheden vet, eiwit en lactose van melking tot melking op een dag

Automatisch namelken

Sneller melken door stimuleren tijdens melken
Bij onderzoek naar de werking van melkapparatuur is ook het automatisch stimuleren tijdens het melken en het automatisch namelken onderzocht
right