Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

melkkoelers

Tankreiniging

Sneller en efficienter methode via verdringing
De reiniging van de melkkoeltank blijkt 2x zo snel te kunnen worden uitgevoerd als er voor- en nagespoeld wordt door verdringing i.p.v. door verdunning
right