Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main

melken

Minder vaak melken

Robotbezoek beperken alleen aantrekkelijk bij koeien in tweede helft lactatie
Is het mogelijk om op robotbedrijven met behulp van het aantal melkingen te sturen op eiwit?

Kiezen tussen mens en machine

Jelle Zijlstra: ‘Er wordt wel eens te gewichtig gedaan over omgaan met personeel’ - special automatisering
Bestaat er een omslagpunt op melkveebedrijven voor de afweging tussen personeel of automatisering? Wie rationeel afweegt, deelt de jaarkosten van automatisering door het aantal bespaarde uren arbeid.

Nieuws

Mobiele melkstal praktijkrijp

28-04-2011  · 1 reactie

Het bedrijf MobileMilking heeft in opdracht van een biologische veehouder een 28 stands-swingover-melkput gebouwd die eenvoudig verplaatsbaar is.

De mobiele melkput is een 2 x 14 stands-swingover (foto: MobileMilking)

Nieuws

Melken in luxe stoel

03-11-2010  · 1 reactie

Het Duitse bedrijf Siliconfarm melktechniek introduceert op de vakbeurs Eurotier in Hannover een wel heel bijzondere innovatie: de melktaxi, een ergonomische stoel die de melker zittend naar zijn koeien brengt.

De Galactor brengt de melker van koe naar koe in de melkstal

Nieuws

Na de winst van afgelopen boekjaar gaat de gemiddelde levensproductie van de afgevoerde Vlaamse melkkoeien tussen 1 september 2009 en 31 augustus 2010 voor de derde keer op rij vooruit.

Dagproductie afgevoerde Vlaamse melkkoeien in 2009-2010 komt op 26,5 kg melk

Nieuws

Verkorten of weglaten van de droogstand levert mogelijk voordelen op voor de koegezondheid.

Een verkorte droogstand of doormelken voorkomt mogelijk gezondheidsproblemen

Nieuws

Veehouders die benieuwd zijn hoe de aanpassing van de vetcorrectie op het melkquotum uitpakt kunnen dat bepalen via een rekenmodel van Alfa Accountans.
Hoger vet minder nadelig na aanpassing vetcorrectie

Nieuws

Melkveehouders kunnen de capaciteit van de melkrobot met 35.000 kilogram melk per jaar verhogen door een hogere melksnelheid en hogere productie per koe.

Nieuws

De achterstand van de Vlaamse melkproductie ten opzichte van de beschikbare hoeveelheid quotum is opgelopen tot ruim 67 miljoen kg melk.

Achterstand Vlaamse melkproductie lijkt niet meer in te halen

Nieuws

Veel veehouders vervangen tepelvoeringen te laat. Dat blijkt uit onderzoek van het Uiergezondheidscentrum Nederland (UGCN).
Tepelvoering laat vervangen
right